המועצה > מדריכים > מדריך תביעות קטנות

מדריך תביעות קטנות

מוגש לכם מדריך מקוצר אודות בית המשפט לתביעות קטנות ואופן הפניה אליו.
ההסברים המובאים כאן ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות מבוססים על חוק הגנת הצרכן ועל התקנות בעניין זה. מטבע הדברים, הסבר קצר ותמציתי אינו יכול להקיף את כל המקרים והנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעות קטנות לבית המשפט. גם ההסברים לגבי ההליכים, בבית המשפט ובהוצאה לפועל, אינם כוללים כל פרט, אלא רק ממחישים באופן כללי כיצד הדברים מתנהלים.

רקע כללי

מהו בית משפט לתביעות קטנות?

היכן מגישים תביעה?

כיצד מגישים תביעה?

כיצד מחשבים את אגרת בית המשפט?

את מי ניתן לתבוע?

מהו המועד להגשת כתב הגנה?

כיצד מגישים כתב הגנה?

כיצד מתנהל המשפט?

מתי מקבלים פסק דין?

כיצד לערער?

מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?

מה קורה אחרי מתן פסק הדין?

דוגמא לכתב תביעה

טיפים