המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > הנחיות לכתב תביעה נגד חברות התעופה - קורונה

הנחיות לצרכנים לצורך הגשת תביעה נגד חברות תעופה שביטלו טיסה בעקבות משבר הקורונה ולא החזירו לצרכנים את כספם

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות של צרכנים שטיסתם בוטלה עקב משבר הקורונה וחברת התעופה סירבה להשיב להם את כספם.

 

בעקבות ריבוי התלונות, המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים כתב תביעה לדוגמה לבית המשפט לתביעות קטנות אותו תוכלו להגיש במקרה שלא קיבלתם החזר כספי מחברת התעופה במועד הקבוע בחוק.


בטרם  המילוי, נא עיינו בשאלות ותשובות בנוגע לזכויות הצרכנים במקרה של ביטול טיסה על ידי חברת התעופה כפי שפרסמנו בקישור זה >>


המועד האחרון להשבה לכלל חברות התעופה - בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד ליום 14.8.20, לפי המאוחר. אולם, ישנן חברות תעופה שקבלו הקלות - המועד האחרון להשבה לחברות תעופה שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת הרבעון השני של שנת 2019, הנו בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד 1 באוקטובר 2020, לפי המאוחר. לרשימת החברות שקיבלו את אישור רת"א לחצו כאן >>


את כתב התביעה תוכלו למלא עם הפרטים שלכם, פרטי חברת התעופה ופרטי המקרה, לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

במקרה של עיכוב השבת התשלום לנוסע בהתאם למועדים הקבועים בחוק שירותי תעופה, לבית המשפט הסמכות לפסוק לנוסע פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,350 ₪ (כמפורט בסעיף 11 לחוק). בעת פסיקת פיצויים לדוגמה, בית המשפט יתחשב בין השאר בשיקולים הבאים: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו, עידוד הנוסע למימוש זכויותיו, היות ההפרה חוזרת, חומרת ההפרה ונסיבותיה, שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.


סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ (החל מיום 1.1.2020).


האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

 

מכתב התראה לחברת תעופה בגין ביטול טיסה


 

כתב תביעה לדוגמא - ביטול טיסה על ידי חברת התעופה

 

 

קישורים שימושיים:

 

עמדת הרשות להגנת הצרכן בנוגע לביטול טיסה

 

מדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת

 

מדריך הגשת כתב תביעה באתר המועצה לצרכנות

 

איתור פרטי נציג חברת התעופה להמצאת כתבי תביעה


תמצית רישום חברה מאתר משרד המשפטים