המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > הנחיות כתב תביעה חוק הפקדון

סירוב קבלת בקבוקי פקדון - הנחיות לצרכנים למשלוח מכתב התראה וכתב תביעה

 

בעקבות תלונות רבות על אי קבלת בקבוקי פקדון, המועצה לצרכנות ניסחה עבור הצרכנים מכתב התראה לבתי עסק. במקרה של אי מתן מענה, מצורף גם נוסח כתב תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,800 ₪ עבור כל סירוב

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מצטברות תלונות של צרכנים שהלינו שהרשתות מסרבות לקבל בקבוקים מסומנים למחזור בשל התפרצות נגיף הקורונה, או מסרבות לקבל בקבוקים עם פיקדון בסך של 1.20 ₪, או מערימות קשיים רבים על הצרכנים המגיעים להחזיר בקבוקים ולקבל את דמי הפיקדון בניגוד לחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט- 1999  ולדוגמה – הגבלת השעות שבהן מותר לצרכנים להחזיר בקבוקים, דרישה מהצרכנים להמתין זמן ארוך עד לסיום הטיפול בכל יתר הלקוחות בחנות שחלקם הגיעו אחריהם, ובחלק נמסר כי ההחזרה לא אפשרית כי חסר עובד במחסן ו/או המנהל בהפסקה ו/או אין מקום במחסן וכו' .

 

שאלות ותשובות

 

אלו בקבוקי משקה ניתן להחזיר ולקבל תמורתם דמי פיקדון?
בקבוקי משקה למעט חלב ומוצריו, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא בין 0.1 ליטר ל – 1.5 ליטר, למעט מכלים העשויים מנייר או קרטון. חובה על היצרן / היבואן לסמן על הבקבוק שהוא "חייב בפיקדון" וכן לסמן את גובה הפיקדון.

 

היכן ניתן להפקיד בקבוקי משקה מסומנים ריקים ולקבל את דמי הפיקדון?
- בכל בית עסק ששטחו גדול מ–28 מ"ר לממכר מכלי משקה מלאים מכל סוג שהוא המשווק מיכלי משקה של אותו יצרן / יבואן.

-כל בית עסק, גם אם שטחו קטן מ–28 מ"ר שבו נקנה מיכל המשקה שהוחזר למשל מינימרקט, סופר שכונתי, חנויות נוחות ועוד".

-עסק פטור – בתי עסק המוכרים בקבוקי משקה לצריכה במקום – לדוגמה מסעדות פטורות מגביית דמי פיקדון והשבתם.

 

מה גובה דמי הפיקדון ?
דמי הפיקדון המינימליים עומדים על סך של 30 אג', אך יצרנים ויבואנים של בקבוקי משקה רשאים להגדיל את סכום הפיקדון – לדוג' סכום הפיקדון של בקבוקי בירה הינו 1.20 ₪

 

האם בית עסק רשאי להגביל את כמות הבקבוקים המוחזרים?
כן. בית העסק אינו מחוייב לקבל מצרכן למעלה מ-50 בקבוקים ביום אחד, אך רשאי לאפשר החזרה של מספר בקבוקים גדול יותר, בהתאם לשקול דעתו.

 

האם בית עסק רשאי להגביל את השעות שבהן ניתן להחזיר בקבוקים ?
בית עסק אינו רשאי להגביל את השבת מיכלי המשקה לשעות או ימים מסויימים.

 

האם בית עסק רשאי להשיב לצרכן את דמי הפיקדון באמצעות זיכוי לרכישה בחנות?
בית העסק רשאי להציע לצרכן פיצוי כספי במקום דמי הפיקדון, אך במקרה שהצרכן מסרב, על בית העסק להשיב לו את התמורה במזומן.

 

מה הסעד שמגיע לצרכן במקרה של סירוב לקבל בקבוקים למיחזו ר והשבת דמי הפיקדון ?
במקרה של סירוב לקבל מצרכן בקבוקי משקה ריקים מסומנים ולהחזיר לו את דמי הפיקדון, בית המשפט רשאי לפסוק לטובת הצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,800 ₪ בגין כל סירוב לרבות כמה מקרי סירוב לאותו צרכן במהלך אותו יום עסקים כמפורט בסעיף 22 א לחוק הפיקדון על מכלי משקה תשנ"ט – 1999.

 

מכתבים להורדה

 

המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים מכתב התראה לבתי עסק שסרבו לקבל בקבוקי משקה מסומנים למיחזור ולהשיב לכם את דמי הפיקדון. כמו כן, במקרה של אי מתן מענה מבית העסק, המועצה הישראלית לצרכנות נסחה עבורכם כת ב תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,800 ₪ עבור כל סירוב.

 

לתשומת ליבכם, סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ החל מיום 1.1.2020.

האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ–50 ₪.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

 

מכתב התראה לפני הגשת תביעה בגין אי קבלת מיכלי משקה

 

מכתב התראה לפני הגשת תביעה בגין אי החזרת דמי הפקדון

 

תבנית כתב תביעה עם פיצוי לדוגמה בסך של עד 1,800 ₪ בגין כל סירוב

 

 

קישורים שימושיים

 

מדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת

 

מדריך הגשת כתב תביעה באתר המועצה לצרכנות


תמצית רישום חברה מאתר משרד המשפטים