המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > המדריך להחזרי מס לשכירים

המדריך להחזרי מס לשכירים
 
 
מאת: שלומי טבח עו"ד ורו"ח, ממשרדו של עו"ד מאיר מזרחי ושות'
 
 
למיליוני שכירים בארץ מס הכנסה חייב כסף (בגובה של כ-8,000 ₪ בממוצע). ההחזר כאמור מגיע בגלל ששילמנו יותר מדי למס הכנסה, אבל מס הכנסה לא פועל על מנת להחזיר לך את הכספים המגיעים לך, וכדי לקבל בחזרה את המגיע לך, יש צורך להגיש בקשה להחזר. במידה ומתברר שמגיע לך - הסכום יכנס (כולל ריבית והצמדה) לחשבון הבנק שלך. מומלץ לוודא כי פרטי חשבון הבנק המופיעים בדו"ח הינם פרטים נכונים.

לאחר שמגישים את הדוח למס הכנסה, מס הכנסה מחשב את ההכנסות החייבות במס (לרוב השכר שלכם) מול ההוצאות, ההפרשות והזיכויים שעשויים להקטין את החבות (קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחים, הפסדים בבורסה, תרומות, ועוד). כמו כן נלקחים בחשבון נקודות הזיכוי שלכם, שמשפיעים על חבות המס שלכם.

אז איך אדע אם מגיע לי?

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה עודף במהלך השנה. הסכום נבדק בסוף שנת המס אל מול המס שצריך היה לשלם.

למה זה קורה בכלל? ברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית שלך. חוסר התאמה נגרם ממספר סיבות: אי רציפות בעבודה (לידה, מחלה, פיטורין) או בגלל טעויות בסעיפי הניכוי והפטור השונים להם אתה זכאי. 

מס הכנסה מפרסם מדי שנה את רשימת הפטורים, הניכויים, נקודות הזיכוי והזיכויים ממס לאותה שנת מס. על בסיס רשימה זו ניתן לבדוק ולדעת את סכום החזר המס המגיע לפני הגשת הדו"ח למס הכנסה.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להחזר מס

• טפסי 106 (ממקום העבודה)
• מסמכי הביטוח הלאומי - קצבת אבטלה, דמי לידה
• שינוי סטאטוס
• אישור הפקדות לקרנות וקופות גמל וכו'
• טופס החזר מס לשכירים (טופס 135)
• הכנסות אחרות
• אישורים לגבי מקום מגורים
• טפסי 161 בגין פיצויים
• אישורים רפואיים
• אישורים על ביטוח חיים או קופות גמל שלא שולמו במסגרת עבודה כשכיר
• קבלות מקוריות על תרומות וכו'
• יש לצרף לדו"ח גם את נתוני בן/בת הזוג מאחר ובדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסת שני בני הזוג.

אפשר להיעזר באתר מס הכנסה במחשבון של אגף מס הכנסה. אם אתם לא רוצים לעשות את התהליך לבד, תשלום לאיש מקצוע (רו"ח או עו"ד) נחשב הינו הוצאה מוכרת למס המקטינה את ההכנסה החייבת ואת שיעור המס שתשלמו.

המקרים בהם מגיע החזר מס

• החלפת מקום עבודה או מעביד במהלך השנה .
• עבודה בחו"ל במקביל לעבודה בישראל במהלך השנה.
• בעיות רפואיות שלך או של בני המשפחה.
• שינוי בסטאטוס האישי נישואים, לידה, גירושים.
• מעבר לאזור עדיפות לאומית (ערי פיתוח, גליל, רמת הגולן, נגב).
• לעולים חדשים - שלוש השנים הראשונות לעלייה לארץ.
• חיילים משוחררים - שנתיים מיום סיום שירות החובה שלהם.
• הפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל, בטוח חיים באופן עצמאי, בגין משכורת ללא סוציאליות.
• ב.א - בוגר תואר ראשון או תעודת הוראה החל משנת 2005.
• אם תרמתם בעבודה - תרומות מעל 180 ש"ח למוסדות מוכרים לסעיף 46.
• הורים לילדים עם מוגבלויות
• פעילות בשוק ההון כאשר קיימים הפסדים בתיק ההשקעות
 
שאלות ותשובות

האם קיים חשש "להרגיז" את מס הכנסה בבקשת החזר מס?
 
הגשת דו"ח אמין לא "מרגיזה" את מס הכנסה ולא תגרום לפקידי השומה להכניס אותך לשום "רשימה שחורה". אין סכנה בהגשת דו"ח לקבלת החזרי מס ואין ממה לחשוש. חובתך לפני הגשת הדו"ח שכל הנתונים שמסרת נכונים ובמלאים.

אז למה מס הכנסה לא מודיע על זכאותי להחזר מס?

האחריות על הגשת הדו"ח חלה עליך. מס הכנסה מפרסם מדי שנה את רשימת הפטורים, הניכויים נקודות הזיכוי והזיכויים ממס לאותה שנת מס. מס הכנסה לרוב גם לא דורש משכירים כי יגישו דו"ח שנתי למס הכנסה ומסתפק בבדיקה מדגמית.

אפשר להגיש בקשה גם על השנים שעברו?

ההתיישנות ומגבלת הזמן על הגשת דו"חות למס הכנסה וקבלת החזרי מס מוגבלת הינה של עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו"ח על הכנסות. כלומר, בשנת 2018 ניתן יהיה לקבל החזר מס בגין שנת המס 2012 ואילך, ולא בגין שנים מוקדמות יותר.

מתי מקבלים את הכסף?

החוק קובע כי החזר מס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם.
 
לעיתים בדיקת הדו"ח מתעכבת אף מעבר לכך אולם חשוב להזכיר כי מס הכנסה משלם ריבית בשיעור של 4% והצמדה על החזרי המס עד למועד ההחזר בפועל.

למדריך מס הכנסה להגשת בקשה להחזר מס לחצו כאן >>
 
לסימולטור לבדיקת זכאותכם לחצו כאן >>