המועצה > אודות > פעילויות המחלקה המשפטית בבתי המשפט

 
מחלקה משפטית
 

פעילויות המחלקה המשפטית בבתי המשפט


פעולות שונות שהמועצה לצרכנות נוקטת לטובת הצרכנים מתנהלות בזירת המשפט ובזירות אחרות. המועצה לצרכנות הוסמכה לבצע סוגי פעילויות בזירות אלה כגון הסמכה להגיש תובענות ייצוגיות אף ללא שיש בידה עילה אישית, להתייצב לדיון בהליכים ייצוגיים, פעילות בנושא חוזים אחידים, סיוע לצרכנים בהגשת תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות ועוד.

להלן דוגמאות לפעילות המועצה בתחומים אלה לשנים 2012 - 2016
 
 
תובענות ייצוגיות
 
 
 
 

התנגדויות להסדרי פשרה
 
 

חוזים אחידים
 

 
סיוע בהגשת תביעות קטנות
 

 
 
פעילות המועצה בתחום ההגבלים העיסקיים