המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חיוב יתר ספק האינטרנט לאחר ניצול החבילה המקורית - מותר או אסור?

 

חיוב ביתר של ספק תקשורת לאחר ניצול חבילה או מסיבות אחרות - מותר או אסור?

 

בעקבות תלונות ושאלות רבות שמגיעות אלינו בנוגע לספקי חברות אינטרנט המחייבות את הצרכנים בחבילה נוספת לאחר ניצול החבילה המקורית - להלן חוות דעת המחלקה המשפטית בנושא

 

סלולר

 

המקרה הבא ודאי מוכר לכולם היטב: לאחר ניצול החבילה קיימת ספק האינטרנט בסלולר מחייב את הצרכנים ללא ידיעתם. המחלקה המשפטית במועצה לצרכנות עושה סדר בעניין מתי מותר לחייב ובאילו תנאים:

 

רישיון ספקי שירותי אינטרנט קובע:

 

1. בעל הרישיון לא יספק, בתמורה או שלא בתמורה, שירות משירותיו שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו, למעט שירות הניתן חינם לכלל המנויים.


בקשה מפורשת יכול שתעשה באמצעות אחד מאלה:
- מסמך חתום בידי המנוי שנשלח אל בעל הרישיון;
- הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה על ידי המנוי אל בעל הרישיון;
- שיחה טלפונית בין המנוי לבין נציג בעל הרישיון;
- אתר האינטרנט של בעל הרישיון. (CHAT שיחות בין המנוי לבין נציג בעל הרישיון).

 

2. בעל הרישיון אינו רשאי לגבות תשלום ממנוי בגין שירות, אלא אם יש ברשותו תיעוד בדבר בקשתו המפורשת של המנוי לקבל את השירות.

 

3. חויב מנוי לשלם עבור שירות, והודיע לבעל הרישיון שהוא לא ביקש לקבל את השירות, ישיב לו בעל הרישיון את מלוא הסכום שגבה ממנו כתשלום בעד השירות, וזאת במידה ואין ברשותו של בעל הרישיון תיעוד בדבר בקשתו המפורשת של המנוי לקבל את השירות. אופן הטיפול בהשגותיו של המנוי ומתן ההחזר יבוצעו בהתאם להוראות לעניין "חיוב יתר" המפורטות בסעיף 6.13 לרישיון.

 

לסיכום

 

בהתאם לאמור, אם הצרכן הסכים לתנאי העסקה ולמעבר לחבילה/ות נוספת/ות לאחר ניצול החבילה המקורית, הרי שייתכן שהחיוב נעשה כדין.

 

כפי שצוין בהוראות הנ"ל, חובת החברה לשמור תיעוד של הסכמת הלקוח לשירות, ואופן התיעוד נקבע מפורשות ברישיון: מסמך חתום, הודעת מייל, שיחת טלפון או CHAT.


מכאן כי אם העסקה נעשתה במכר מרחוק, משלוח הסכם אחיד במייל, ללא הסכמת הלקוח לתנאי הרלוונטי באחד האמצעים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אינו מהווה תחליף לבקשה מפורשת הנדרשת.

 

 

לסוגיות צרכניות נוספות בנושא אינטרנט וסלולר לחצו כאן >>

 

תאריך עדכון אחרון: 1.11.2016