המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2018

ארכיון כתבות 2018

תאריך: 03/01/2018

הצלחה למועצה לצרכנות בתיקוני חקיקה שישמרו על הזמן של כולנו
מנכ"ל המועצה לצרכנות אמר בדיון בועדת הכלכלה בכנסת בנושא חוק הטכנאים: "למועצה מגיעות מדי שנה תלונות רבות של צרכנים ש"שכחו אותי בבית" זה כבר לא שם של סרט שמצחיק אותם"

 

 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את ההצעה של היו"ר, ח"כ איתן כבל, לסגור פרצה בחוק הגנת הצרכן ולחייב את החברות השונות לפצות צרכנים על איחור הגעת טכנאי גם במקרים בהם מדובר על התקנה או הסרה של מוצר או שירות. המועצה לצרכנות גיבשה נייר עמדה ובו היבטים נוספים החשובים לתיקון חקיקה לטובת הצרכנים, ובהם גם הובלה של מוצרים שנרכשו, בדיקות תקופתיות במתקני גז ביתי וכן ביקור טכנאי או נותן שירות גם לאחר תקופת האחריות הראשונה, כלומר גם לאחר שנה מרכישת המכשיר.

 

היו"ר כבל אמר כי הגיע הזמן שהחברות יכבדו את הזמן של הצרכן ולא ישאירו אותו להמתין שעות בבית. לדבריו, "אמנם כל נושא איחור הטכנאים כבר טופל, אלא שישנן חברות שעשו הבה נתחכמה לו ופירשו את החוק באופן כזה שהוא לא חל על התקנה, הסרה או מתן שירות. מה שאנחנו מבקשים זה לשים סוף לכל ההתחכמויות האלה ולסגור את הפרצה - כך שיהיה ברור שמרגע שנחתם החוזה,  הצרכן הופך ללקוח עד לרגע ההסרה", אמר. הוא הוסיף כי העוסקים מתלוננים כל הזמן על הרגולציה, בעוד שכאן לא מדובר ברגולציה, אלא בדרישה בסיסית מהם לנהוג ביושרה מול הלקוחות.
 

כיום חברות נדרשות לתאם ביקור טכנאי עם הצרכן בטווח זמן של שעתיים, ובמקרים בהם הטכנאי מאחר בשעתיים נוספות או יותר, זכאי הצרכן לפיצוי של 300 עד 600 שקלים. ואולם חברות רבות מסרבות לפצות צרכנים שהטכנאי שנשלח אליהם איחר, בטענה שאותם צרכנים אינם לקוחות החברה ולכן החוק אינו חל עליהם. בעקבות זאת מבקש היו"ר כבל לתקן את הפרצה, וכאמור, לפי ההצעה שאושרה היום הפיצוי יינתן גם במקרה של איחור בעת הובלה של מוצרים שנרכשו, איחור טכנאי המבצע בדיקות תקופתיות במתקני גז ביתי ואיחור בעת ביקור טכנאי גם לאחר תקופת האחריות הראשונה הקבועה בחוק, כלומר גם לאחר שנה מרכישת המוצר.


מנכ"ל המועצה לצרכנות, ג'וש גולדשמיד, אמר כי יש אלפי צרכנים שהסרט "שכחו אותי בבית" בכלל לא מצחיק אותם, כי זה מה שהם מרגישים כשהם מחכים שעות וימים לטכנאי בבית. הוא הוסיף כי הבעיה קיימת גם בענף הגז.


כאמור, הצעת המועצה אושרה במלואה בקריאה ראשונה ובסיכום הישיבה הודיע היו"ר כבל כי בעת הכנתה לקריאה השנייה והשלישית תבחן הוועדה את הזמן שיינתן לעוסקים לצורך היערכות. עוד תבחן הוועדה אפשרות להחיל את ההצעה גם על נותני שירותים מטעם חברות ביטוח, שמגיעים לטפל בתיקונים שונים בביתו של הצרכן וכן על נותני שירותים מתמשכים כמו שירותי תחזוקה של ברי מים. עם זאת הבהיר היו"ר כבל כי אין כוונה להחיל את ההצעה על משלוחי מזון, כדוגמת משלוחי פיצה או אוכל מוכן אחר ממסעדות או משלוחי מזון מרשתות.

 

עמדת המועצה לצרכנות שהוצגה בועדה

 

לעמדת המועצה לצרכנות, הציבור נפגע משמעותית באותן נסיבות בגין איחור טכנאי/נציג חברה, לעיתים הנזק הנגרם לצרכן גדול יותר, ויש מקום להרחיב את תחולת החוק בכל המקרים הבאים:

 

1. הרחבת תחולת סעיף 18א לחוק למקרה של איחור נציג של העוסק גם אם אינו טכנאי.

 

לשון החוק "טכנאי" משמעה אדם שהכשרתו והסמכתו הן כטכנאי. במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות צרכנים נגד נותני שירותי התקנה או פירוק ציוד קצה (שירותי טלוויזיה רב ערוצית) או שירותי התקנה של מוצרי חשמל שנרכשו, בהן נותן השירות מסרב לפצות את הצרכן בגין איחור נציג מטעמו בטענה שאינו בעל הסמכה של טכנאי אלא "שליח" או "מוביל" למשל, שתפקידם אך ורק לאסוף או למסור את הציוד או לבצע פעולה פשוטה של ניתוק או חיבור הציוד או המכשיר, וכי החוק לא חל במקרה זה. מטרת התיקון להרחיב את תחולת החוק גם על מקרים בהם נציג החברה נותן השירות אינו טכנאי במקצועו.

 

2. הרחבת תחולת החוק על  שירותי בדיקות מערכת הגז

לטעמנו, פרשנות הוראות החוק היא כי החוק חל גם על בדיקות תקופתיות של מערכת הגז בביתו של הצרכן אולם בפועל חברות הגז אינן פועלות בהתאם להוראות החוק.


א. חובת תיאום מועד ביקור טכנאי גז
תקן ישראלי 148 (על חלקיו) שהינו תקן רשמי, מחייב את חברות הגז לבצע בדיקה תקופתית של מערכת הגז הביתי אחת ל- 5 שנים ושל מערכת החימום (יונקר) אחת לשנה.  אי ביצוע הבדיקה בשל היעדרות הצרכן במועד שנקבע לבדיקת המערכת עלול לגרור אחריו ניתוק אספקת הגז, אולם אין כל חובה בחוק או בתקן הנ"ל לתאם את מועד הביקור עם הצרכן. מתלונות צרכנים עולה, כי במקרים רבים מודיע ספק הגז לצרכן על המועד לבדיקה אותו קבע לעיתים ללא תיאום מראש עם הצרכן ואם הבדיקה אינה מבוצעת מכל סיבה שהיא, מנותק הצרכן פעמים רבות ממערכת אספקת הגז. הניתוק נעשה בכל מקרה של היעדרות הצרכן, על אף שהמועד לביצועה לא בהכרח תואם איתו וללא התראה מוקדמת. אין צורך לתאר את עגמת הנפש הנגרמת לצרכן מניתוקו  השרירותי מאספקת שירות חיוני זה. 


ב. פיצוי בגין איחור או אי הגעת טכנאי/נציג חברת הגז
בנוסף, צרכנים רבים מתלוננים על כי טכנאי הגז קובע מועד עם זמן המתנה העולה על ארבע שעות, מגיע באיחור רב או אינו מגיע כלל במועד שסוכם, ולאחר מכן כאמור לעיל מנתק את הצרכן ממערכת הגז מסיבות בטיחותיות בשל העדר בדיקת תקינות כנדרש על פי החוק. מדובר בפגיעה משמעותית, כאשר אין לצרכן כיום כלים להתמודד מול ספק הגז. הרחבת תחולת סעיף 18א(ג) על שירותי בדיקות תקופתיות של מערכת הגז הביתית עשויה להפחית משמעותית את התופעה של איחור או אי הגעת טכנאי גז ולמנוע ניתוקים מיותרים ופוגעניים.

 

3. הרחבת תחולת החוק לחוזים למתן שירותי התקנות ותיקונים, לרבות שירותי אחזקה ותיקונים למעליות, ואחריות מורחבת


מטרת התיקון היא לשים קץ לתופעה של פגיעה בציבור הצרכנים בשל איחור טכנאי או אי הגעת טכנאי או נותן שירות מטעם חברות שונות למתן שירותי תיקונים,  לרבות שירותים הניתנים במסגרת חוזה החזקה למעליות ומעלונים ולהרחבת אחריות במוצרי חשמל מעבר לתקופת האחריות לשנה אחת הניתנת מכוח החוק. המצב כיום הוא שבתוך השנה הראשונה ממועד רכישת מכשיר החשמל, קיימת חובה לתאם מועד ביקור טכנאי לתיקון תקלות ובמקרה של איחור או אי הגעת טכנאי הצרכן זכאי לפיצוי בהתאם לחוק, ואילו באותו מקרה שמתרחש לאחר שנה ומעלה במסגרת חוזה למתן תיקונים או במסגרת האחריות המורחבת,  אין כל חובה לתאם מועד ביקור טכנאי והצרכן אינו זכאי לפיצוי. לאור היקף התלונות המתקבלות במועצה לצרכנות בעניין איחור/אי הגעת טכנאי, קיים צורך להחיל את הוראות החוק גם על חוזים למתן שירותי תיקונים ולמתן אחריות מורחבת.

 

לסיכום, הרחבת תחולת החוק באופן שיגן על הצרכנים הינה משימה חשובה ומשמעותית והמועצה תמשיך לעקוב וללוות את תהליך החקיקה עד שיושלם, ובנתיים הכנו לכם הצרכנים כלי עזר לשימושכם בעמוד הבית שבאתר המועצה, בו תוכלו להבין את תחולת החוק כיום וכן להשתמש בפורמטים של מכתבי דרישת פיצוי בכל מקרה בו הוא מגיע לכם ולא קיבלתם אותו.

 

למידע נוסף ולהורדת המכתב לחצו כאן >> פורום המועצה לצרכנות
 

פרוייקט האכיפה האזרחית