המועצה > פרוייקטים > אינדקס מונחים > ל
לקוח כשיר

לקוח כשיר הוא לקוח או צרכן פוטנציאלי שיש לו עניין מוצהר בשירות או במוצר כלשהו, והוא בעל יכולת לרכוש את אותו מוצר בכספו או לבצע החלטה צרכנית נבונה.