המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 06/01/2015

המועד לביטול הקורס אמנם עבר, אך ביהמ"ש הורה להחזיר לתובעת את כספה
צרכנית שנרשמה לקורס ללימוד אנגלית החליטה לוותר על הקורס לאחר שכבר נכחה בשלושה מפגשים והמועדים לביטול לפי תקנות ביטול עסקה חלפו. ביהמ"ש קיבל את התביעה והורה לנתבעת לשלם לה את מלוא הסכום, בניכוי עלות שלושת השיעורים


 


האם ניתן להתחרט על רישום לקורס שכבר החל ולקבל את כספינו בחזרה? בית משפט לתביעות קטנות בקריות קיבל את תביעתה של צרכנית והורה לחברת קידום להשיב לה את מלוא התמורה ששילמה עבור הקורס (למעט 500 ₪ עבור 3 שיעורים שבם השתתפה) למרות שהמועדים לביטול לפי תקנות ביטול עסקה חלפו.

 

התובעת טענה כי הנתבעת הטעתה אותה כאשר לא הציגה בפניה את דרך הלימוד המיוחדת, וזאת בניגוד למצגים שהוצגו בפניה בטרם חתמה על ההסכם. הטענות מתמקדות בעיקר באופי הלימוד ובחוסר זמינותם של המורים. בנוסף, נטען על ידי התובעת באופן כללי כי הסעיף בהסכם המאפשר את ביטולו, מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. 

 

השופט קבע הפסק הדין כי "התנהלותה של הנתבעת מהווה התניה על תקנות הביטול ומסכלת את המטרה וההיגיון שבבסיסן. הדבר נכון בייחוד לאור העובדה כי שיטת הלימודים בה נוהגת הנתבעת מאפשרת לתלמידים לקבוע את סדר השיעורים וכמותם, דהיינו, לא מדובר במועד מוגדר של תחילת לימודים, אשר נקבע מראש".

 

"כאשר קבעה הנתבעת לתובעת שיעור ראשון לאחר שלושה ימים, או אף ביום החתימה על ההסכם, ללא הסבר בדבר ההשלכות של מועד זה על זכות הביטול, הרי שהיא שללה ממנה את זכות הביטול הקבועה בתקנות, ולא הסבירה לה את משמעות הדבר. לפיכך הנתבעת מושתקת מלטעון כעת שהודעת הביטול לא נמסרה לה לפחות 4 ימים לפני השיעור הראשון או לפני תחילת הקורס."

 

"קביעת השיעור הראשון תוך ימים ספורים ממועד חתימת הסכם שוללת בפועל את זכות הביטול ומחייבת הסבר מפורש מצד הנתבעת, וכי בהיעדר הסבר מפורש מצד הנתבעת – עומדת לתובע זכות לביטול העסקה". 

 

השופט חייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6715 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והוצאות משפט בסך 750 ₪. עוד קבע השופט כי לאור כך שהנתבעת מימשה חלק מהקורס ולמדה שלושה שיעורים, יש לנכות מהסכום ששילמה סכום שמשקף עלות זו בסך של 500 ₪.

 

לצפיה בפס"ד ת"ק 6530-09-14 יוסף נ' קבוצת קידום בע"מ לחצו כאן >>