המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה

סימולאטור בדיקת זכאות לביטול עסקה

מה זה "צרכנות בקליק"?

 
"צרכנות בקליק" הוא כלי חדשני באמצעותו תוכל לברר באופן מקוון ועצמאי, אם הינך  זכאי לבטל עסקה שביצעת,
בין אם  זו "עסקת מכר מרחוק" "עסקת רוכלות" או "עסקה אחרת" - שנעשתה בחנות או בארוע פרזנטציה. 

כיצד משתמשים ב"צרכנות בקליק"?

 
עליך לענות על השאלות המנחות, על ידי בחירת החלופה המתאימה.
 
מענה נכון על השאלות על פי סדרן, יוביל אותך לקבלת מענה לשאלה האם עומדת בידיך
הזכות לבטל את העסקה אם לאו.
 
באפשרותך, בכל עת, לחזור לשאלה הקודמת ולצפות בריכוז השאלות והתשובות הקודמות. 
 
במידה ותגיע להודעה לפיה הינך  זכאי לביטול העסקה, תופנה למדריך לביטול עסקה, בו תוכל
למצוא דוגמת מכתב הודעת ביטול רלוונטי לנסיבות המקרה.
 
שים לב, זכות החרטה לצרכן בלבד!
כלי זה מבוסס על חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו והוא חל אך ורק על עסקה שנעשתה בין עוסק לצרכן.
צרכן הוא מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי (קרי לא עבור העסק שלו)
 
 

*כלי זה מטבעו מוגבל ביכולתו להקיף את כל מגוון המקרים  ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.
 **הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

התחל