המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


לימודים - חוזה אחיד מקפח

בית המשפט קבע כי אי אפשר להתעלם מכך שזהו מוסד אקדמי שאינו נמצא בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, לא ניתן לסבול שלקוחות יהיו קשורים בקשר בל ינותק עם ספק, גם אם "הסחורה" שקיבלו, פגומה, ואינה עומדת במצגים או בהבטחות בית הספר. עוד קבע בית המשפט כי התנאי שהסכום ששולם מראש לא יוחזר, הוא תנאי מקפח, ודינו להתבטל.