המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > המתנה לביקור טכנאי– הגבלת הזמן ופיצוי ללא הוכחת נזק

המתנה לביקור טכנאי– הגבלת הזמן ופיצוי ללא הוכחת נזק

המתנה לביקור טכנאי– הגבלת הזמן ופיצוי ללא הוכחת נזק

ביום 28 בספטמבר 2008 נכנס לתוקף תיקון לחוק: הגנת הצרכן. מטרות התיקון לחוק:
1.   למנוע עיכוב של צרכן בביתו בהמתנה ממושכת לטכנאי.
2.   לשפר את השירות לצרכן.
3.   התיקון לא רק מגביל את זמן ההמתנה של הצרכן לטכנאי אלא גם מחייב את העוסק לפצות את הצרכן במקרה של איחור .
 

 

שאלות נפוצות
מה היה המצב לפני התיקון לחוק?
האם החוק חל על כל ביקור טכנאי? האם החוק חל על תיקון מכשירי חשמל במסגרת הסכם להחזקה ותיקון מכשירי חשמל שלא לאחר רכישה?
האם החוק חל על ביקור טכנאי לצורך תיקון או התקנה של מכשירים שסופקו במסגרת חוזה למתן שירותים מתמשכים ( לדוגמה – ממיר של חברת כבלים או לווין, מכשירים לבדיקות רפואיות או לחצני מצוקה )?
מה התיקון לחוק קובע לגבי זמן ההמתנה לטכנאי?
האם על-פי התיקון לחוק ניתן לדחות את ביקור הטכנאי לאחר שתואם?
האם הצרכן זכאי לפיצוי במקרה של איחור הטכנאי?
האם נותן השירות רשאי להציע לצרכן פיצוי חלופי?
האם ניתן לתבוע פיצוי בגין נזק כספי שנגרם לצרכן בשל איחור טכנאי, בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק?