המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2014

ארכיון כתבות 2014

תאריך: 19/10/2014

חוק הספאם: 10,000 ש"ח ללא הוכחת נזק בשל 27 הודעות ללא הסכמת הצרכן
סוגיית הודעות הספאם הגיעה עד לפתחו של בית המשפט העליון שקיבל את ערעור התובע והגדיל את סכום הפיצוי ל-10,000 ש"ח במקום 1,000 ש"ח בלבד שקבע ביה"מ השלוםבית המשפט העליון פסק פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 10,000 ₪ והוצאות משפט בסך של 15,000 ₪ לאדם שקיבל 27 הודעות ספאם ללא הסכמתו.


סעיף 30א(י)(1) לחוק קובע כי בימ"ש רשאי לפסוק לנמען פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 1,000 ש"ח בגין כל דבר פרסומת שקיבל בניגוד לסעיף 30א. לקביעת סכום הפיצוי ישקול בימ"ש בין היתר את השיקולים הבאים: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו; עידוד הנמען למימוש זכויותיו; היקף ההפרה. מטרת הפיצוי לאכוף את החוק, להרתיע את הנתבע ולתמרץ הגשת תביעות יעילות.

 

בפסק הדין נכתב: "בקביעת סכום הפיצוי על בימ"ש לשים לנגד עיניו את השיקולים המנויים בחוק שמטרתם להשיג את תכליותיו – אכיפה, הרתעה ועידוד הגשת תובענות יעילות, מחד; ולוודא שהפיצוי לא יהיה מעבר לנדרש לצורך השגתן, מאידך. לשם כך נדרש בימ"ש לשקול שני סוגי שיקולים: נסיבות ביצוע ההפרה הכוללות, בין היתר, את תוכן הפרסום (אם הוא פוגעני); את התנהגות הנתבע; את הרווח הצפוי לו מן הפרסום (ככל שניתן להעריכו); את מספר דברי הפרסומת ששלח וכמה הודעות נשלחו לכל כתובת. השאיפה לעודד הגשת תביעות יעילות שמטרתן להגשים את תכליות החוק. לשם כך יש לשקול את עלויות ניהול ההליך ביחס לתועלת שתופק ממנו".

 

בית המשפט קבע כי המשיב הפר את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת האוסר על משלוח פרסומות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, הודעות מוקלטות ללא אישור מרש של הנמען. עוד נקבע, כי לצרכן אין חובה להקטנת הנזק והעובדה שהשולח כלל בהודעה אפשרות להסרה מרשימת התפוצה אינה צריכה להוות שיקול להפחתת סכום הפיצוי.

 

לקריאת פסק הדין של בית המשפט העליון לחצו כאן >>

 

לשאלות ותשובות נוספות בנוגע לחוק הספאם לחצו כאן >>