המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
טיפים לרכישת רכב מיד שנייה

רוכשי רכב מיד שנייה נפגעים כאשר מתגלה להם לאחר זמן מה שהרכב שקנו עבר תאונות או שיש בו ליקויים שלא התגלו בזמן הבדיקות שערכו לפני הקנייה.חוק מכירת רכב משומש (חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות -2008) שנכנס לתוקף בדצמבר 2008 מאפשר לרוכשים לקבל תמורת תשלום את היסטוריית הרכב מהמוסכים ומחברות הביטוח.  
טיפים:
 
מומלץ לא להסתמך על הצהרות המוכר ולבדוק את הדברים האלה לפני הקנייה:
 • לבדוק את הרכב במכונים לבדיקת רכב מבחינה מכנית.
 • לבדוק את המערכות האלקטרוניות ואת היסטוריית הרכב במוסך מורשה (או אצל היבואן).
 • לבדוק האם יש עיקולים או שעבודים (ברשם המשכונות ורשם החברות). כיום אפשר לבדוק זאת גם באמצעות הדואר (בתשלום) או באמצעות האינטרנט.
 • יש להתנות בהסכם או בזיכרון הדברים את התשלום בתוצאות הבדיקות שאתם עורכים.
 • כדאי להיוועץ לגבי תוצאות הבדיקה עם המוסך המוכר לכם או עם שמאי לגבי תוצאות הבדיקה במקרה שהתגלו בעיות כלשהן, גם אם הן נראות לכם בעיות שוליות.
 • יש לדרוש התחייבות של המוכר לתשלום כל חוב ודו"ח שנרשמו לחובת הרכב לפני העברת הבעלות. יש לעגן התחייבות זו בהסכם או בזיכרון דברים.
 • יש להעביר בעלות באופן מיידי ועם התשלום.

ברכישת רכב מליסינג יש לבדוק את הפרטים האלה:

 • הסרת שעבודים לפני התשלום והעברת הבעלות וכתנאי לתשלום.
 • לבדוק מי היו הבעלים שהשתמשו ברכב בפועל (למשל: האם מדובר במשתמש יחיד, האם אפשר להעריך את אופן נהיגתו ואת האופן שבו שמר על תקינות הרכב).
 • אל תוותרו אל בדיקת הרכב באופן עצמאי, גם אם מוצגת לכם תעודת בדיקה ישנה.
 • יש להיזהר מחתימה על הסכם או על הצהרת כוונות לפני ההחלטה הסופית לרכוש את הרכב (לעתים הדבר כרוך בתשלום לפי ההסכם).
 • שימו לב לפרטים טכניים מהותיים שאינם ליקוי. למשל: רמת גימור, סוג האזעקה (האם היא מתאימה לדרישת חברת הביטוח שלכם), מספר כריות האוויר (לעתים רכב הליסינג מאובזרים באופן שונה מרכב מדגם זהה הנמכר ע"י יבואן. למשל: פחות כריות אוויר, פחות מושבים וכו').
 • בדקו את המידע המצוי בחברות הביטוח השונות (בתשלום) אודות הרכב שבכוונתם לרכוש.

מסירת מידע חלקי או מוטעה בטופס או סירוב למסירתו - מהווים עילה אפשרית לרוכש הרכב לבטל את העסקה וחושפת את הסוחר לתביעה ולקנס. הטופס ניתן כשירות לציבור על ידי איגוד המוסכים בישראל.