המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2018

ארכיון כתבות 2018

תאריך: 25/01/2018

הסוף למבצעים הפיקטיביים: המועצה לצרכנות מברכת על תיקון החוק ע"י משרד הכלכלה והרשות לסחר הוגן, כך  שישקף הוזלת מחירים אמיתית במבצעים
המועצה לצרכנות סבורה כי שיטת המבצעים הינה שיטה בריאה וחיובית הן עבור הצרכנים והן עבור העסקים ואולם התיקון המוצע יצמצם משמעותית סחר לא הוגן, וכן הטעיה והטיה קוגנטיבית של הצרכן באשר למשמעות האמיתית של מכירה במבצע.

 


ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון מיוחד בנושא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 54) – מכירה מיוחדת. מטרת התיקון להסדיר נושא חשוב (אך פרוץ) של מכירה מיוחדת ולהביא לכך ש"מבצע" אכן ישקף הוזלת מחירים אמיתית לציבור הצרכנים ויסייע במניעת מבצעים פיקטיביים מטעים.

 

מנכ"ל המועצה לצרכנות, ג'וש גולדשמיד נטל חלק בדיון והציג את עמדת המועצה לצרכנות. המועצה סבורה כי  תיקון חקיקה זה ייטיב הן עם הצרכנים והן עם העוסקים שיהיו בידם כלים והנחיות בדבר קיום מכירות מיוחדות לצרכנים.

 

במועצה לצרכנות מתקבלות מידי שנה פניות רבות של צרכנים בנושא הטעיה במבצעים, תוך כדי ניצול התפיסה שהמילה "מבצע" נתפסת באופן מושרש אצל הציבור כהוזלה ומעודדת את הצרכן לבצע קניה קצת פחות ביקורתית ומושכלת. לדוגמא:  העלאת מחיר המוצר ליום או יומיים לפני ה"מבצע", הצגת מוצר במבצע כשבפועל אין הנחה במחיר ולעיתים אף המוצר מעולם לא נמכר בפועל ב"מחיר הרגיל", הצגת מחיר לאורך השנה כ"מבצע", לעיתים התגלה כי המחיר המוצג כ"מבצע", אף גבוה יותר מהמחיר שהוצג בתקופה שקדמה למבצע.

 

למותר לציין כי המועצה לצרכנות תומכת בהוזלת מחירים אמיתית שמביאה תועלת והפחתת יוקר המחיה לציבור הצרכנים. פרקטיקת המבצעים טובה הן לצרכנים והן לעוסקים ואולם אנו עדים גם לתופעות שליליות שפעמים רבות נועדו להטעות ולבלבל צרכנים בפרסום מבצעי פיתוי (מבצעים פיקטיביים) שמטרתם לפתות את הצרכנים לבצע עסקה ולחשוב שהם זוכים בהנחה משמעותית.

 

נציין עוד, כי נושא המבצעים הפיקטיביים עמד בלב מספר תביעות ייצוגיות שהוגשו בשנים האחרונות ולדוגמא בית המשפט המחוזי בתל אביב אף הצביע על הצורך בהסדרה חוקית של תחום זה, בדבריו בפסק דין בתביעה ייצוגית נגד רשת אפריל: "אכן שוררת אי בהירות בנושא זה ויעיד על כך מספרן הבלתי מבוטל של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, המוגשות בניסיון להביא מזור לבעיית הצגתם של מוצרים במכירה מיוחדת. אשר על כן, מן הראוי שהמחוקק הראשי ומחוקק המשנה יעמדו על היקפה הרחב של התופעה ויביאו לידי פיתרון.

 פורום המועצה לצרכנות
 

פרוייקט האכיפה האזרחית