המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2018

ארכיון כתבות 2018

תאריך: 25/02/2018

המועצה לצרכנות קוראת לעדכון תעריפי הנסיעה במוניות באופן כזה שייטיב עם הצרכנים
בנייר עמדה ששלחה המועצה אל המפקחת על המחירים במשרד התחבורה נכתב: "עדכון התעריפים צריך להיעשות באופן המאזן גם בין הפרמטרים האובייקטיבים המרכיבים את התעריף וגם בין מדיניות הממשלה להפחתת יוקר המחיה".

 לקראת שימוע בנושא עדכון תעריפי הנסיעה במוניות שהתקיים לאחרונה, הציגה המועצה לצרכנות את עמדתה בשל העדכון המתוכנן של תעריפי הנסיעה במונית, תוך בחינת שינוי צו הפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים.

 

ג'וש גולדשמיד, מנכ"ל המועצה לצרכנות, שלח אל הגב' דפנה עין-דור, מנהלת אגף כלכלה והמפקחת על המחירים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים נייר עמדה בו כתב: "המועצה פעלה רבות מול משרד התחבורה גם בפעמים הקודמות לשם תיקון הנוסחה לקביעת תעריפי המוניות, היות ויישום הנוסחה הקודמת איפשר עדכון התעריפים כלפי מעלה בלבד. לשמחתנו ולשמחת הצרכנים, המשרד קיבל בזמנו את עמדת המועצה והפחית את התעריפים בכ- 10%".


 
"מסיכומי דיוני ועדת המחירים שהתקיימו לאחרונה בנושא, עולה חשש לפגיעה בציבור הצרכנים, שכן מוצע לעדכן את התעריף על בסיס הנחות אשר כולן מיטיבות עם בעלי המוניות, ולא עם ציבור הצרכנים וללא כל סיבה מובהקת ומוצדקת. לטעמנו, עדכון התעריפים צריך להיעשות באופן המאזן גם בין הפרמטרים האובייקטיבים המרכיבים את התעריף וגם בין מדיניות הממשלה להפחתת יוקר המחיה".

 

"בקשת עדכון התעריפים חורגת מנוהל ועדת המחירים עצמה - על פי המוצע על ידי וועדת המחירים, תעריף המוניות יעלה בשיעור של 2.8% בהתאם לנוסחא קיימת, שיכנס לתוקף החל מחודש מרץ 2018. המלצה זו חורגת באופן ברור מנוהל ועדת המחירים בנושא עדכון תעריפי הנסיעה במוניות, נוהל הקובע כי התעריף יעודכן אך ורק במקרה בו שיעור העדכון הנדרש עלה על 3% בהתבסס על העלאה צפויה של רכיבים מסוימים המרכיבים את סל התשומות. בהתאם, המועצה מתנגדת לחריגה מהנוהל הקיים בשל הפגיעה הצפויה לצרכנים".

 

"העלאת התעריפים משקפת גם את עלות החלפת המונים אולם לא ברור במה תשתפר בכך רווחת הצרכנים. לעמדת המועצה, מדובר בניסיון נוסף לייקר את הנסיעה במוניות לטובת בעלי המוניות ומבלי להוסיף תמורתו דבר עבור הצרכנים. כך למשל שכר בסיס לשעת עבודה של נהג מונית מוערך ביותר משכר לשעה בענף ההיסעים,  הרכב המוצע כבסיס לחישוב כרכב ממוצע הינו סקודה אוקטביה שאינו בהכרח רכב חסכוני באחזקתו, ואיננו יודעים מדוע נלקח סוג רכב זה".

 

לסיכום כתבה המועצה למשרד התחבורה: "על פי מבנה התעריפים החדש, החל משנת 2019 יעלה התעריף לדקה בלילה ב- 46% (בשעות המאוחרות מול התעריף לדקה בשעות הלילה המוקדמות). לעמדת המועצה, הנחת הבסיס לפיה סביר להגדיל את מספר תעריפי הנסיעה משניים לשלושה, על מנת להמריץ את נהגי המוניות להפעיל את המוניות בשעות בהן קיימים ביקושים לא ממומשים, תוך קביעת תעריף גבוה הרבה יותר בשעות אלו, טעונה הבהרות והסברים רבים תוך הנגשת המידע ושקיפותו. אנו לא מכירים את תשתית המידע והעובדות, לפיהם הונח כי יש צורך להגביר את המוטיבציה לעבודת נהגי המוניות על גבם ועל חשבונם של הצרכנים בישראל".

 פורום המועצה לצרכנות
 

פרוייקט האכיפה האזרחית