המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 16/06/2016

החוק למניעת גבייה אגרסיבית עבר בקריאה במליאת הכנסת
מדובר בתיקון לחוק שנוסח על ידי המועצה לצרכנות. התיקון לחוק יכנס לתוקף 3 חודשים לאחר יום פרסומו ברשומות

 


בשורה משמחת לצרכנים. הצעת החוק שהגיש ח"כ יואל חסון נוסחה על ידי המועצה לצרכנות והוגשה בכנסת הקודמת על ידי בועז טופורובסקי עברה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מטרת החוק היא להסדיר את אופן ההודעה ללקוח על קיומו של חוב ולמנוע גביה אגרסיבית ולמנוע מקרים כגון פרשת איקיוטק. 


לאחרונה היינו עדים לתופעה לפיה צרכנים רבים מקבלים מכתבים מאיימים מעורכי דין, הנשלחים במסגרת הליכי גבייה הנעשים באופן לא תקין. כמו כן, צרכנים מקבלים מכתבים מאיימים במסגרת הליכי גבייה בהוצאה לפועל, פעמים רבות על לא עוול בכפם, תוך שהם אינם מכירים כלל את החברה אשר בשמה טוענים עורכי הדין לחוב" צרכנים המבקשים פרטים או מסמכים המעידים על החוב מעוה"ד הגובה נענים בסירוב ונאלצים לשלם את ה"חוב" גם אם הם מתכחשים לו, כדי למנוע להיכי הוצאה לפועל והוצאות משפט.

 

מה כולל השינוי בחוק?


השינוי בחוק יהיה הוספת סעיף 13ב2 תחת הכותרת "משלוח הודעת חוב לצרכן". 


נקבע כי עוסק הטוען כי צרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך, ישלח אליו הודעת חוב בתוך ארבעה חודשים מהמועד האמור. בנוסף, עוסק לא ינקוט מהצרכן הליכי גבייה, , בטרם חלפו 14 ימים מיום שליחת הודעת חוב.


במקרה והעוסק לא שלח את הודעת החוב העוסק לא יהיה רשאי לגבות בהוצאות גבייה.


עוד נקבע כי העוסק ישלח לצרכן את הודעת החוב בכתב ובמסמך נפרד, למען הרשום של הצרכן אצל העוסק או בדרך ממוחשבת, בתנאי שהצרכן נתן את הסכמתו המפורשת מראש לקבלת דברי דואר מהעוסק בדרך ממוחשבת, או לקבלת מסרונים בעניין הודעת חוב, לפי העניין.


- הודעת חוב תישלח לצרכן במישרין על ידי העוסק ולא באמצעות אחר (למשל עו"ד).


- נטל ההוכחה כי העוסק שלח את הודעת החוב לצרכן הוא על העוסק.


- הודעת חוב תכלול פרטים אלה באופן ברור: שם העוסק, לרבות שמו המסחרי; פרטי העסקה, לרבות מועד עשייתה, תוקפה ומהותה; פירוט החוב ואופן חישובו; דרכי התקשרות עם העוסק לבירור החוב.


- במידה וביקש צרכן, בכתב או בעל פה, לקבל מסמך המתעד את קיומה של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת חוב, ישלח לו העוסק תיעוד בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.


- בית המשפט יכול, מיוזמתו או לבקשת הצרכן, להפחית מהחוב את הוצאות הגבייה, כולן או חלקן אם מתברר כי העוסק לא שלח הודעת חוב טרם הליכי הגבייה.


תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול גם על עסקאות שנכרתו לפני יום תחילתו, ובלבד שהחוב נוצר מיום פרסומו ואילך.


לצפיה בתיקון לחוק לחצו כאן >>


לעדכונים שוטפים בפרשת איקיוטק ודרכי פעולה לחצו כאן >>