המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 03/11/2008

חבילות סלולר המוגנות עם חוזה התקשרות חדש המגביל עליית מחירים באופן חד צדדי במהלך תקופת ההתחייבות בתחילת 2009

המועצה לצרכנות: ציבור גדול של צרכנים יהיה חשוף להעלאות תעריפים.
המועצה הישראלית לצרכנות מברכת את שר התקשורת על החלטתו לתקן את ההוראה ברשיונות חברות הסלולאר שעניינה חיוב לקבוע תעריף קבוע וסופי מראש למשך כל תקופת ההתחייבות בעת ההתקשרות. תיקון הרשיונות נעשה בין היתר בעקבות פניית המועצה הישראלית לצרכנות לאור תלונות רבות של צרכנים  בעניין עדכון התעריפים במהלך תקופת ההתקשרות.

לעמדת המועצה לצרכנות, משרד התקשורת לא החיל את התיקון על החוזים הקיימים, בהם על פי החוזה יהיו החברות רשאיות להעלות התעריפים עד שיעור מסוים כל שנה, מכאן כי ציבור גדול של צרכנים יהיו חשופים להעלאות תעריפים. ואולם, קבע משרד התקשורת מפורשות כי התנהלות חברות הסלולר נוגדת את תכלית ההסדרה.

המועצה לצרכנות קוראת לצרכנים המתקשרים מחדש (או מחליפים חבילות) בתקופה שעד כניסת ההוראה לתוקף, היינו תחילת שנת 2009  לנקוט משנה זהירות בבואם להתחייב לחבילות חדשות.
 
 המועצה לצרכנות חוששת כי חברות הסלולר עלולות לנצל את זמן ההמתנה עד כניסת ההוראה לתוקף,  ולכבול בחוזים בהם ניתן יהיה להעלות את התעריף.
 
המועצה לצרכנות ממליצה לצרכנים לבחון את התנאים המוצעים להם ולשקול כדאיות ההצטרפות כעת, או לדרוש בעת חתימת החוזה את ביטול הסעיף המתיר לחברות הסלולר להעלות מחירים בתקופת ההתחייבות.
 

להמתין לפני מעבר בין חברות סלולר גם מול הצעות אטרקטיביות כביכול


מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג קורא לציבור שלא למהר להתפתות "להצעות האטרקטיביות" של חברות הסלולר. מנכ"ל המועצה ממליץ לצרכנים המקבלים עתה הצעות מחברות הסלולר,  לסרב להתחייב לסעיף המקפח, ולשקול להמתין עד למועד תחילתו של תיקון הרשיון ב 1.1.09 , שיאפשר לציבור את בחירת התוכנית המשתלמת ביותר עבורו.    
 
עוד אומר מנכ"ל המועצה לצרכנות כי עקרון ההגינות מחייב את חברות הסלולר ליידע את הצרכנים בעובדה כי בתום שנת 2008 תכנס ההוראה לתוקף, והם יוכלו להתחייב בחוזים בהם התעריף סופי וקבוע מראש למשך כל תקופת ההתקשרות.
 
למודעה שפורסמה בעיתונות: