המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > התנתקות משירותים מתמשכים

התנתקות משירותים מתמשכים

התנתקות משירותים מתמשכים - שאלות ותשובות וטיפים לצרכנים

 

חוק הגנת הצרכן בנושא התנתקות משירותים מתמשכים אוסר על עוסק להמשיך ולחייב צרכן אשר הודיע על רצונו להתנתק מהשירות. במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים המבקשים להתנתק משירותים מתמשכים ונתקלים בקשיים רבים שמערימים עליהם בתי העסק השונים -  "טרטור" וחסמי התנתקות שונים  שמטרתם להתיש את הצרכן שביקש להתנתק מהשירות תוך כדי המשך גבייה במשך חודשים רבים לאחר קבלת בקשת ההתנתקות.

מטרת החוק למנוע פגיעה הן בציבור הצרכנים והן בתחרות, שכן סירוב לנתק צרכן משירות מסוים מונע ממנו להתקשר עם ספק אחר ופוגע בתנאי בסיסי לקיום התחרות.
 

שאלות נפוצותטיפים
האם החוק חל על כל סוגי שירותים?
האם החוק חל גם על חוזים שנחתמו ועסקאות שנעשו לפני תחילת החוק?
האם החוק חל גם על עסקה לתקופה קצובה?
האם החוק מחייב את העוסק לוותר על קנסות יציאה בעסקה בה התחייב הצרכן לתקופה קצובה?
כיצד עלי לשלוח הודעה על סיום ההתקשרות/על ההתנתקות מהשירות? האם אפשר לגשת למשרדי החברה?
מהם הפרטים שעלי לציין בהודעת ההתנתקות?
שלחתי הודעת התנתקות. מתי העוסק חייב להפסיק לחייב אותי?
הספק מתעלם מהודעת הניתוק ששלחתי בכתב. האם אני רשאי לבטל את הוראת הקבע בחברת האשראי, אף ללא הסכמת הספק?
אני מתכוון לרכוש שירותי תקשורת. כיצד אקבל מידע על האופן שבו אוכל למסור הודעת התנתקות?
ביצעתי עסקה וחתמתי על חוזה. האם אקבל טופס מיוחד לעניין האופן שבו אוכל להתנתק?
מה חובת העוסק במשך תקופת ההתקשרות?
שלחתי הודעת התנתקות אבל לא קיבלתי שום תגובה מן העסק, והוא ממשיך לחייב אותי. לטענתו פניותיי החוזרות ונשנות לא רשומות במערכת. כיצד עלי לפעול? האם אוכל לקבל פיצוי?
העסק מסרב לזכות אותי בטענה כי המשכתי ליהנות מהשירות גם לאחר הודעת ההתנתקות. כיצד אוכל להוכיח כי לא כך הדבר?
כיצד בית המשפט קובע את הפיצוי הנוסף המגיע לי?