המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תנאים מקפחים בחוזה אחיד

תנאים מקפחים בחוזה אחיד

מהו חוזה אחיד והאם החוק מגן על הצרכנים?

כאשר אנו רוכשים מוצר או שירות ומתבקשים לחתום על חוזה – החוזה, בדרך כלל, מוכן מראש, ואין משא ומתן על סעיפיו. זהו חוזה אחיד. חתימה על חוזה מסוג זה היא דבר שבשגרה: פתיחת חשבון בנק, הלוואה מבנק, פוליסת ביטוח, רכישת מכשיר טלפון נייד, קניית דירה, רכישת שירותי אינטרנט ועוד.
 
חוזה אחיד הוא נוסח אחיד של חוזה, אשר העסק משתמש בו בעסקות שלו עם לקוחותיו, ולא חוזה שנוסח בין שני צדדים באופן חופשי ולאחר מו"מ. בחוזה אחיד, מעצם טיבו, אין ביטוי חופשי לרצון הצרכנים. הם נאלצים לחתום על החוזה כמות שהוא, או להסתפק בשינויים חלקיים בלבד.
הגנות בחוק על הצרכנים החותמים על חוזה אחיד
המחוקק הכיר במצבם הנחות של הצרכנים החותמים על חוזים אחידים, ולכן הוא קבע הגנות בחוק:

א. תנאים מקפחים – גם אם הצרכנים חתמו על חוזה אחיד, אם התברר שיש בחוזה תנאים מקפחים (כלומר: תנאים שיש בהם יתרון בלתי הוגן לעסק, ואשר עלולים לפגוע בצרכנים), בית המשפט מוסמך לבטל את התנאים האלה. יתרה מזאת, ליועץ המשפטי ולמועצה לצרכנות יש סמכות לבקש את ביטולו של תנאי מקפח בחוזה אחיד של עסק.

ב. "האותיות הקטנות" – החוק מחייב כי גודל האותיות בחוזה האחיד הצרכני יהיה מעל 2 מ"מ, שאם לא כן, החוזה עלול להתבטל ולהיחשב הטעיה.
 
כיצד אנו, הצרכנים, נוכל להתמודד עם חוזה אחיד שנוסח מראש?

 

להורדת חוק החוזים האחידים לחצו כאן >>

 

שאלות נפוצות
מהו חוזה אחיד?
כיצד החוק מגן על הלקוחות מפני חוזה אחיד?
מהו תנאי מקפח בחוזה אחיד?
האם ניתן לבטל תנאי מקפח לאחר החתימה על החוזה וכיצד?
אם אין הסכמה על משמעותו של תנאי בחוזה – כיצד יפרש בית המשפט את התנאי?
אם חתמנו על חוזה אחיד, שכתוב בו: "אושר על-ידי בית הדין לחוזים אחידים – תקף עד ליום..." – מהי משמעות הדברים?
כיצד אפשר למנוע כבילת צרכנים בחוזה אחיד, שיש בו תנאים מקפחים?