המועצה > חינוך והסברה > יום הצרכן הבינלאומי > יום הצרכן הבינלאומי 2012

 

המחאה החברתית שהתרחשה בקיץ האחרון הגבירה בצורה משמעותית ביותר את המודעות הצרכנית בקרב אזרחי המדינה ואת החשיבות לטפחה. למערכת החינוך תפקיד חשוב בחיזוק המודעות הצרכנית בקרב ילדים ובני נוער.

גם השנה, כבשנים עברו, משרד החינוך – מינהל חברה ונוער ומפמ"ר מדעי החברה, משרד התמ"ת – אגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם והמועצה הישראלית לצרכנות משתפים פעולה בנושא חינוך לצרכנות נבונה, ומציעים לבתי הספר פעילות מיוחדת לקראת יום הצרכן הבינלאומי, החל ב-15 במרץ 2011.

כחברה דמוקרטית, אנו מעוניינים לטפח אזרחים המודעים לזכויותיהם כצרכנים, אזרחים החופשיים לבצע את בחירותיהם הצרכניות באחריות ובתבונה.

השנה לקראת יום הצרכן הבינלאומי, אנו מכריזים על תחרות ארצית לכיתות ט-י לפיתוח קליפ הסברה לצרכנות נבונה בנושא תקשורת סלולארית - שירותי הטלפון הסלולרי.

לתחרות תקדם פעילות חינוכית כיתתית בת 3 שיעורים, אשר תעסוק  בהיבטים צרכניים, חברתיים-ערכיים ובריאותיים של שימוש מושכל בסלולר.
בפעילות יכירו התלמידים, בצורה חווייתית, מושגי יסוד וזכויות צרכניות בעולם הסלולר, יתמודדו עם שיקולי רכישה של מכשירי סלולר וחבילות שימוש, יגבשו טיפים לשימוש מושכל והיבטים בריאותיים בסלולר ויפתחו מסע הסברה בנושא, באמצעות וידאו-קליפים.

הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות ט'-י', והיא תתקיים בבתי הספר בחודשים דצמבר 2011 עד פברואר 2012. המעמד החגיגי של ההכרזה על בתי הספר שיזכו בתחרות יתקיים במסגרת אירועי יום הצרכן הבינלאומי.

עידכונים חשובים בנוגע לתחרות הקליפים
 
עורכות התחרות מבקשות להבהיר, כי בעקבות בקשות שהגיעו מגורמים שאישרו השתתפותם בתחרות, להאריך מועד הגשת הקליפים לתחרות, הוחלט על הארכת המועד להגשת הקליפים למועצה לצרכנות עד ליום רביעי בשבוע, כ"ט בשבט תשע"ב, 22.02.12.
 
כמו כן, מאחר והפעילות החינוכית כהגדרתה בתקנון הורחבה גם למסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות ולבתי ספר אשר במסגרתם קיימים כיתוב המשלבות תלמידים בגילאים שונים, ובמספר בתי ספר הועברה הפעילות החינוכית, על פי החלטת המנהל, אף בקרב תלמידי כיתות ח', החליטו עורכות התחרות לאשר השתתפותם בתחרות. זאת על מנת לאפשר הרחבת הפעילות החינוכית והמעורבות הבין ספרית בנושאים חינוכיים והצרכניים, לצורך הגברת המודעות לצריכה נבונה של שירותים סלולאריים במסגרות החינוכיות הנ"ל.

מידע חשוב למשתתפים בתחרות הקליפים "חכמים על הסלולר"

תאריך ואופן שליחת הקליפים לתחרות
את הקליפים המשתתפים בתחרות יש לשלוח על גבי DVD לכתובת: המועצה הישראלית לצרכנות, מחלקת חינוך, רח‘ החשמונאים 88, ת.ד. 20413, תל-אביב 61204. על הקליפים להגיע למשרדי המועצה לכל המאוחר עד תאריך 15.2.12 . ניתן גם לשלוח את הקליפים למייל klipim2012@gmail.com (מוגבל לגודל
של MG 30).
אורך הקליפ המקסימלי - דקה אחת

אנו מקווים שהפעילות המוצעת בגיליון זה תסייע לכם בעבודתכם החינוכית.