המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא לימודים וקורסים > שיטת הלימוד בבית ספר לאנגלית לא התאימה לי...

שיטת הלימוד בבית ספר לאנגלית לא התאימה לי...

תיאור המקרה:
ע' נרשם ללימודי אנגלית ברשת בתי ספר לאנגלית ושילם 5,985 ₪ עבור חמישה שלבים של לימודים (חמש רמות) בתקופה של 15 חודשים. בית הספר טען כי הוא עובד לפי שיטת לימוד ייחודית ומסר לע' "תעודת אחריות", שבה נקבע כי תלמיד שלא יעבור את הקורס בהצלחה - לפי מדדי ההערכה של בית הספר בתום תקופת הלימודים - יהיה זכאי להחזר כספי מלא. לאחר  כמה שיעורים הבין ע' כי שיטת הלימוד אינה מתאימה לו. בהתייעצות עם ביה"ס ע' הסכים להמשיך ללמוד עד סוף השלב הראשון ולגשת לבחינה. ע' נכשל בבחינה, ועל כן ביקש לסיים את ההתקשרות בהתאם ל"תעודת האחריות" שקיבל מבית הספר בעת הרשמתו.  בית הספר לא נענה לפניותיו של ע' לפרוש מהקורס ולקבל את כספו בחזרה, ובצר לו פנה ע' למועצה הישראלית לצרכנות.

 הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל עו"ד תומר מזרחי, במועצה לצרכנות.  עו"ד מזרחי פנה לבית הספר וציין כי מכיוון שלבית הספר שיטת לימוד ייחודית, מן הראוי שתינתן לתלמיד הזדמנות להתנסות בשיטת הלימוד הזאת ולוודא שהיא אכן מתאימה לו. בנוסף, החוזה האחיד של בית הספר מכיל תנאי השולל מהתלמיד את הזכות לבטל את הקורס  מכל סיבה שהיא, ותנאי כזה הוא,  תנאי מקפח בחוזה אחיד לפי עמדת המועצה לצרכנות. בית הספר טען כי ע' לא למד את מספר השעות הנדרשות, ולפיכך אינו עומד  בקריטריונים המתאימים למימוש "תעודת האחריות". ע' הכחיש מכל וכל את טענת בית הספר ודרש החזר כספי מלא .
לפי עמדת המועצה לצרכנות, שיווק קורס ללימוד אנגלית בן כמה שלבים בתקופה של 15 חודשים  לפי שיטה ייחודית של בית הספר וגביית מלוא  התשלום מראש, מבלי לתת הזדמנות להתנסות בשיטת הלימוד, עלולים לגרום נזק לתלמידים שאינם מתאימים לשיטת הלימוד הייחודית של בית הספר. זאת ועוד, העובדה כי ע' לא עמד במבחן הראשון מעידה לכאורה על אי התאמתו לרמת הלימודים או לשיטת הלימוד. לכן דרשה המועצה החזר כספי מלא .
 
התוצאה:
במסגרת הסדרה כוללת של  כמה סוגיות צרכניות ותלונות   כלפי בית הספר, הושב לע' סכום של 4500 ש"ח.