המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

תחומים בהם מגיע לצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק

בלא מעט תחומים, גם מבלי שידעתם על כך, מגיע לכם פיצוי כספי בגין עוולה שנעשתה לכם ללא הוכחת נזק ומבלי לתבוע את בעל העסק בבית המשפט. הנה לכם רשימה קצרה של הנושאים עליהם מגיע לכם פיצוי.

 
פיצוי בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה

חוק שירותי תעופה תשע"ב-2012 מעניק פיצוי כספי במקרה של איחור טיסה שאינו נובע מכוח עליון. סכום הפיצוי משתנה בהתאם למרחק ליעד הטיסה ומשך האיחור. כמו כן, החוק מחייב מתן שירותי אכילה, שתיה ולינה אף במקרים של כח עליון הגורם לעיכובים משמעותיים בטיסה.
 
פיצוי בגין איחור הרכבת

רכבת ישראל מחויבת לעמידה בלוח הזמנים. יחד עם זאת, לעיתים מתרחשות תקלות הגורמות לעיכובים בתנועת הרכבות. במידה והרכבת עמה הגעת לתחנת היעד הגיעה באיחור העולה על 30 דקות (לעומת לוח הזמנים המתוכנן), הינך זכאי לפיצוי: כרטיס נסיעה רגיל בקו בו נסעת - בחינם. במידה והרכבת עמה הגעת לתחנת היעד הגיעה באיחור העולה על 60 דקות מהמועד המתוכנן (שנקבע בלוח הזמנים), הינך זכאי לקבלת 2 כרטיסי נסיעה רגילים בקו בו נסעת - בחינם. במקרה של ביטול רכבת ניתן לקבל זיכוי בגין הכרטיס שרכשת.

פיצוי בגין איחור טכנאי

חוק הגנת הצרכן מקנה לצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק במקרה של איחור טכנאי העולה על שעתיים מהמועד שנקבע למתן השירות: 300 ₪ במקרה של איחור של שעה, 600 ₪ במקרה של איחור של שעתיים. כמובן, אם נגרם לצרכן נזק כספי העולה על הסכומים לעיל ניתן לתבוע בבית המשפט פיצוי בגין מלוא הנזק.
 
פיצוי בגין חיוב ביתר

סעיף 13ד1 לחוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקף ביום 1.1.13 קובע כי במקרה של חיוב ביתר בעסקה מתמשכת, על העוסק להשיב לצרכן את סכום החיוב העודף בתוספת ריבית והצמדה ופיצוי תוך 14 יום מיום קבלת הדרישה להחזר כספי, וכן פיצוי ללא הוכחת נזק של 16 ₪. עוד נקבע כי על העוסק להשיב בכתב לכל פניית צרכן בעניין חיוב ביתר, זאת תוך 21 יום.

פיצוי בגין הפרת "חוק הספאם"

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) המוכר יותר בכינוי "חוק הספאם" מקנה לכל אדם או עסק הזכות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 1,000 ₪ בגין משלוח פרסומת ללא הסכמה מפורשת ומראש של הנמען.

פיצויים נוספים עד לגובה של 10,000 ש"ח

סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן מקנה לצרכן זכות לתבוע פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ במקרה של הפרת חוק הגנת הצרכן בנושאים ספציפיים כגון:

• אי השבת התמורה תוך המועד הקבוע בחוק במקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק, ביטול עסקה ברוכלות, ביטול עסקה מתמשכת.

• אי השבת התמורה במקרה של החזרת טובין כשלא הוצגה מדיניות העסק בחנות.

• אי השבת עמלת תשלום שנגבתה שלא כדין לגבי שירותים או טובין שמחירם מפוקחים (כמו חשמל ומים).

• אי השבת ההפרש בין המחיר הנקוב על גבי האריזה למחיר שנדבה בקופה.

• חיודש אוטומטי של עסקה לתקופה קצובה ללא הסכמת הצרכן ומראש.
 
 
מידע נוסף על כל אחד מהתחומים ניתן למצוא בעמוד סוגיות צרכניות באתר המועצה