המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > קבוצה 3


קבוצה 3: נופש ובילוי, קורסים וחוגים

המוצרים: שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי, קורסים וחוגים.

מועד הביטול:
 
שרותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי:
 
"בעסקה פרונטאלית: ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת השירות".
 
קורסים וחוגים: ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.


תנאים מיוחדים:
 
- לגבי קורס פסיכומטרי יש הוראות ספציפיות בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים.

טובין / שירותים תנאים אין זכות ביטול
שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי

שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות:

  • טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל, הניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת
  • חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה שאינה טיסת המש.

 

קורסים וחוגים- למעט קורס פסיכומטרי לימודים אקדמאים
קורס פסיכומטרי תנאים מיוחדים בהתאם לחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים.


למידע נוסף אודות ביטול עסקה לשירותי תיירות לחצו כאן >>

 

למידע נוסף אודות ביטול קורסים לאחר הרשמה לחצו כאן >>