המועצה > סוגיות צרכניות > סוגיות צרכניות חדש > סוגיות צרכניות בנושא אוכלוסיות מיוחדות

סוגיות צרכניות בנושא אוכלוסיות מיוחדות

הארכת המועד לביטול עסקה לאנשים עם מוגבלויות. מה קובע התיקון לחוק?

נכנס לתוקפו תיקון 47 בעניין הארכת המועד לביטול עסקת מכר מרחוק ורוכלות לאוכלוסיות המוחלשות – פנסיונרים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות. היכנסו להכיר את לשון החוק ואת הסייגים

 

זכויות אזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים רבים זכאים להטבות שונות על-פי החוק, אך רבים אינם יודעים את זכויותיהם. רבים סובלים ממחסור כלכלי, והנאות רבות – שירותים בתחומים שונים – נמנעות מהם.

ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות נגד חברות המשווקות שירותי רפואה דחופה למשל: מנוי להזמנת רופא לבית, שירותי אמבולנס, לחצני מצוקה. התלונות מעלות חשש להטעיה ולניצול חולשתם של קשישים וחולים כדי להחתים אותם על חוזים ארוכי טווח, וסירוב לבטל עסקה בניגוד לחוק. כיצד ניתן להימנע ממצבים כאלה? מה אפשר לעשות כדי להשתחרר מהחוזה אם כבר נחתם?

פיתוי על ידי הבטחה למתנות חינם - כיצד ניתן להישמר?

במועצה הישראלית לצרכנות הצטברו בשנים האחרונות מאות תלונות של חיילים וסטודנטים צעירים נגד רוכלי שטח וחנויות בתחנה מרכזית. הטענות חמורות ומעלות חשש לתופעה של פיתוי חיילים על-ידי הבטחת מתנה במטרה להחתים אותם על עסקה בשווי של אלפי שקלים.

ביטוח סיעודי - מה חשוב לדעת טרם רכישה?

ביטוח סיעודי מעניק ביטחון כלכלי מסוים במקרה שבו המבוטח לא יוכל לדאוג לעצמו בשל מצבו הבריאותי. ביטוח מסוג זה יאפשר לקבל סיוע כספי מחברת הביטוח כדי לשלם את הוצאות הטיפול. המועצה לצרכנות מגישה: מדריך למבוטחים 

אינטרנט

מים לא בששון. תופעת מכירת מתקני טיהור מים תוך ניצול קשישים

צוות האכיפה האזרחית במועצה לצרכנות ניסח כתבי תביעה כנגד מספר חברות שונות בתחום מתקנים לטיהור מים מהם עולה שורה של עוולות צרכניות חמורות וניצול אוכלוסיית הקשישים