המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות כל שנה עשרות רבות של תלונות נגד חברות המשווקות שירותי חירום רפואיים – העברת מידע ונתונים רפואיים באמצעות תקשורת אלקטרונית (לחצני מצוקה, מכשיר א.ק.ג), פינוי באמבולנסים/נט"ן, ביקורי רופאים מומחים בבית הלקוח הזמינים לצרכנים מיידית 24 שעות ביממה.
התלונות הרבות מעלות חשש להטעיה ולניצול חולשתם של קשישים וחולים לצורך החתמתם על חוזים ארוכי טווח וסירוב לבטל עסקה ברוכלות בניגוד לחוק. מכאן עולה חשש לדפוס התנהלות שיטתי וסדרתי של הפרות חוק הגנת הצרכן, תוך פגיעה בפלח האוכלוסייה הפגיע ביותר - קשישים וחולי לב.
בעקבות כך תוקן חוק הגנת הצרכן, וביום 29.10.10 נכנס לתוקף חוק הגנת הצרכן (תיקון 28), התש"ע-2010 (סעיף 13ה בחוק הגנת הצרכן), העוסק בנושא זכויות הצרכנים הנקשרים בעסקה מתמשכת של שירותי רפואה. 
 
כיצד ניתן להימנע ממצבים כאלה? מה אפשר לעשות כדי להשתחרר מהחוזה אם כבר נחתם?

 
שאלות נפוצותטיפים
מה היקף התופעה?
ביטלתי את העסקה תוך 30 יום, אולם החברה דורשת תשלום עבור הזמנת רופא לפי מחיר מחירון בנוסף לדמי המנוי ששולמו האם זה חוקי?
ביקשתי לבטל את העסקה תוך 30 יום, אך העוסק ממשיך לחייב את חשבון הבנק שלי. מה עלי לעשות?
החברה החתימה אותי לחוזה לשלוש שנים. האם זה חוקי?
מה הוא טופס גילוי?
בתום תקופת החוזה החברה חידשה אותו באופן אוטומטי ללא הסכמתי. האם זה חוקי?
בחוזה נקבע כי לאחר פטירת המנוי או מעברו לדיור מוגן או בית אבות או אשפוז סיעודי, יחולו החיובים על היורשים. האם זה חוקי?
האם כל הספקים של שירותי הרפואה הדחופה דורשים התחייבות לתקופה מינימלית?