המועצה > פרוייקטים > צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה > מידע נוסף > רוכלות

צרכנות בקליק - בדיקת זכאות ביטול עסקה

 
מידע נוסף "רוכלות"
 
צרכנים נתקלים בבעיות שונות, חלק זה של כלי ה"צרכנות בקליק" עוסק בבירור הזכות לביטול עסקת רוכלות,כלומר עסקה שנעשתה בבית הלקוח, במקום עבודתו, מקום שירותו הצבאי או כל מקום אחר שאינו בית העסק.
במידה ותרצה להעמיק הבנתך בסוגיה זו תוכל לעשות כן תחת סוגיית עסקאות רוכלות-זהירות!
 
במקרה ולא קיבלת מענה לבעייתך משום שהעסקה שביצעת אינה עסקת מכר מרחוק תוכל לבחון סוגיות אחרות לשם ברור זכויותיך לשרותך הסוגיות הבאות:
 
 
 
חקיקה
 
סוגיית  עסקת רוכלות מוסדרת בסעיפים 14 לחוק הגנת  הצרכן, במידה וברצונך להעמיק ולקרוא את לשון החוק, מצ"ב נוסח החוק לשימושך.
 
 
 
פסקי דין
 
 

 

עצם קיומו של אתר אינטרנט המציע מוצר או שירות הינו בגדר "פניה יזומה של העוסק לצרכן".

המבקש, נציגות הבית המשותף פנתה לחברת גז אשר הציעה את שירותיה באמצעות אתר אינטרנט, בין הצדדים התעוררה מחלוקת ביחס לביטול המחאה בסך ש 3600 ₪ שנמסרה לחברת הגז. במסגרת מחלוקת זו, עלתה השאלה האם מדובר בעסקת רוכלות כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, דבר המקנה לנציגות הבית המשותף זכות לביטול העסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביהמ"ש קבע: "אין חולק כי אהרון פנה למשיבה אשר הציעה את שירותיה באמצעות אתר אינטרנט. נראה כי סיטואציה ז תואמת להגדרה "פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא" אין עוררין כי נציג המשיבה הופיע לפגישה עם נציג המבקשת במקום המצאה של המבקשת וזאת בעקבות פנית אהרון לפי הפרסום באינטרנט. סבורני, כי התנאים הנ"ל עונים להגדרת עסקת רוכלות ומשכך חלות הוראות סעיף 14 לחוק הדנות בביטול עסקה מסוג זה"

 

הזמנת ריהוט בתערוכה - עסקת רוכלות

התובעת, חברה לממכר רהיטים הציבה דוכן מכירות בתערוכת רהיטים. הנתבעת הזמינה רהיטים מאת התובעת, במסגרת תערוכה זו, אך התחרטה וביקשה לבטל את העסקה ביום המחרת, אלא שהתובעת הודיעה לה שביטול העסקה כרוך בתשלום 30% מערך ההזמנה. ביהמ"ש נדרש לשאלה האם מדובר בעסקת רוכלות, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן והאם זכאית היתה הנתבעת לבטלה בהתאם לסעיף 14 לחוק.

ביהמ"ש קבע: "עסקת רוכלות מוגדרת כהצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן: "מקום הצרכן"), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא שבעקבותיה הגיע העוסק או מי מטעמו למקום הצרכן  כדי לקשור עסקה. גני התערוכה אינם חלק מעסקה של התובעת, אינם כתובתה ואינם המקום בו ניתן שירות באופן קבוע. טבעה של תערוכה כגון זו שמתוארת בכתבי הטענות היא בעצם פניה של עוסקים שונים לציבור לבוא להתרשם, לבחון ולרכוש את מוצריהם, מי שיוזם את ההשתתפות בתערוכה הוא העוסק שמעונין לפנות לציבור במסגרת התערוכה הספציפית, לכן מדובר בעסקה שנערכה בדוכן שאינו חלק מבית העסק של התובעת, דוכן ארעי שהוקם רק לצורך התערוכה ועל כן יש לראות בעסקה כעסקת רוכלות הניתנת לביטול תוך 14 יום."

 

מכירת מוצרי קוסמטיקה בבית הלקוחה היא עסקת רוכלות ומוצרי הקוסמטיקה אין מוצרים פסידים

דיילת יופי מטעם הנתבעת נכנסה לבית התובעת לאחר שהציעה לה "מתנה" (מחיר מוזל לחופשה במלון) ומכרה לה מוצרים קוסמטיים בסך כולל של 3000 ₪ והתובעת ביקשה לבטל את העסקה. השאלה הראשונה לה נדרש בית המשפט היא האם העסקה הינה עסקת רוכלות? בית המשפט קבע : העסקה נעשתה בביתה של התובעת, המציעה מטעם הנתבעת היתה דיילת שהציעה את העסקה וזאת ללא הזמנה מטעם התובעת, לפיכך מדובר בעסקת רוכלות לפי סע' 14 לחוק הגנת הצרכן. השאלה השניה לה נדרש בית המשפט היא האם מדובר בטובין פסידים? כוון שאז לא תחול הוראת החוק המאפשרת את ביטול העסקה תוך 14 ימים מיום מסירת הממכר.

בית המשפט קבע כי טובין פסידים הם מוצרי אוכל ו/או אחרים הנפגעים ומתקלקלים במשך הזמן הקצר שעבר ממועד ביצוע העסקה, בעוד שמוצרי קוסמטיקה המוחזרים סגורים באריזתם המקורית עשויים להחזיק מעמד מס' שנים ואינם בגדר טובין פסידים. בית המשפט הורה על ביטול העסקה והשבת התשלום לתובעת.


 

קנס בסך 10,000 ש"ח בהליך פלילי בגין הפרת הזכות לביטול עסקת רוכלות

הנאשמת מנהלת עסק לשיווק עזרי לימוד בשם המסחרי "לימודית 2000". סוכנת מטעם הנאשמת הגיעה לבית המתלוננת והודיעה לאחרונה כי בתה זכתה בהגרלה בסכום של 500 ₪ לרכישת עזרי לימוד. המתלוננת רכשה מהסוכנת דיסק הכנה לבחינות בגרות בסך של 1,390 ואולם הדיסק לא פעל משום שהוא נתמך על ידי תוכנת חלונות ישנה מזו הקיימת בשוק, המתלוננת שלחה לנאשמת הודעת ביטול עסקה בכתב אך הנאשמת סירבה לבטל את העסקה. ביהמ"ש הרשיע את הנאשמת בסירוב לבטל עסקה ברוכלות בניגוד להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן והטיל עליה קנס בסך של 10000 ₪.