המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הכל על כשל תמורה ותשלומים בכרטיס אשראי

 

כשל תמורה וביטולי תשלומים בכרטיס אשראי - מה מותר ומה אסור?

 

רכשתי מוצר ושילמתי בכרטיס אשראי בתשלומים. לא קיבלתי את המוצר- האם מותר לי לבטל את עסקת האשראי? מדריך המועצה לצרכנות מנסה קצת לעשות סדר בנושא

 

שירות

 

הציבור משתמש בכרטיס אשראי לתשלום בעת רכישה, ואוהב מאוד לפרוס את התשלום על פני כמה חודשים או שנים. מפניות רבות שמגיעות למועצה לצרכנות עולה תמונה לפיה צרכנים רבים לא באמת מבינים מהו תשלום באשראי? האם הצרכן נושא בהוצאות כלשהן בגין פריסת התשלומים? האם החוק מגן על הצרכן במקרה שבו רכש מוצר, שילם בכרטיס אשראי ולא קיבל את המוצר?


כרטיס אשראי מאפשר לשלם במזומן (בתשלום אחד) או בתשלומים שווים, עד 36 תשלומים, על פי התנאים שייקבעו בהסכמה בין המוכר לבין הקונה. בתי עסק רבים מציעים תשלום פרוס על פני כמה חודשים, אולם יש לברר אם פריסת התשלומים כרוכה בהוצאות, כי הריבית על התשלומים בדרך כלל גבוהה מאוד.

 

כיצד לברר את גובה הריבית?

 

ישנם מקרים בהם המוכר גובה ריבית ומקרים בהם חברת האשראי גובה ריבית.


במקרה שהמוכר גובה ריבית: במכירה באשראי העוסק מחוייב על פי החוק להציג הן את המחיר במזומן, הן את המחיר הכולל בתשלומים והן שיעור הריבית. לדוגמה, בענף הטלפונים הניידים, חברות הסלולר גובות ריבית גבוהה יחסית במקרה של פריסת תשלומים. חשוב מאוד לדרוש מהחברה להציג הן את המחיר במזומן והן את המחיר בתשלומים ושיעור הריבית. ניתן לבדוק את המחירים גם באתרי החברות.

 

עסקאות "קרדיט": במקרה שבו אתם משלמים בעסקת "קרדיט" חברת האשראי היא שגובה ריבית. כל פרטי עסקת האשראי מופיעים בשובר, ויש לברר כי הם תואמים את המוסכם ביניכם לבין המוכר: יש לברר את הסכום הכולל של העסקה, את מספר התשלומים שסוכם עליו ואת גובה התשלום החודשי. העדות היחידה להתחייבות שלכם לשלם בתשלומים בתוספת ריבית הוא רישום המילה "קרדיט" על השובר. כמובן, אם לא הסכמתם לתשלום בקרדיט, יש לדרוש את ביטול השובר באמצעות שובר ביטול/זיכוי.


במקרה שבו פרטי עסקת האשראי מופיעים בחוזה או בהזמנה, או בעסקאות מכר מרחוק, יש לברר כי כל פרטי ההזמנה תואמים את המוסכם. אם הובטח לכם כי התשלומים הם ללא ריבית, אל תסכימו לחתום על הזמנה או על חוזה שמופיעה בו המילה "קרדיט". במקרה של עסקת "קרדיט" חברת האשראי מעבירה את כל הכסף למוכר, והלקוח משלם את ערך הקנייה לחברת האשראי בתשלומים חודשיים, בתוספת ריבית.

 

כשל תמורה ואי קבלת המוצר

 

השאלה הנפוצה ביותר שאנו נתקלים בה היא כיצד על הצרכנים לפעול במקרה בו המוכר לא סיפק להם את המוצר, או השירות שרכשו?


ככלל, אפשר לדרוש מחברת האשראי לעצור את התשלומים העתידיים, אולם במקביל יש לבצע את הפעולות הבאות:


1) לשלוח למוכר הודעת ביטול בכתב ובה יש לציין שרכשתם מוצר (לפרט את סוג המוצר), כי המוכר התחייב לספק את המוצר במועד מסוים, אבל  הוא עדיין לא סופק ולצרף לפניה את המסמכים הרלוונטיים (אישור הזמנה, חשבונית עסקה וכו'). את הפניה יש לשלוח למוכר בדואר רשום, בפקס, או במייל ולתעד את המשלוח באמצעות ספח דואר רשום, אישור קבלת פקס, או מייל.


 2) לשלוח הודעה בפקס או במייל לחברת האשראי, ובה פירוט של תנאי עסקת האשראי ובקשה לעצור את התשלומים העתידיים בשל כשל תמורה, ולצרף את הודעת הביטול ששלחתם למוכר.


3) במקרה שהוגשה בקשה לצו כינוס או פירוק של המוכר, יש לשלוח את הבקשה לחברת האשראי. אפשר להשיג פרטים באתר של כונס הנכסים הרשמי באתר משרד המשפטים .


למעבר למכתבי תבנית לבית העסק ולחברת האשראי והנחיות שימוש לחצו כאן >>


תוכלו גם לעשות שימוש בטופס ביטול עסקה בשל כשל תמורה באתר חברת האשראי שלכם.

 

בכל מה שקשור לעצירת הכספים, חשוב לדעת כי חברת האשראי מחויבת לעצור את התשלומים העתידיים בלבד, והיא אינה מחזירה את הכספים שבהם כבר חויב הלקוח עד למועד משלוח פנייתו על הודעת הביטול.


בדרך כלל חברת האשראי מבררת  עם המוכר אם המוצר סופק. במקרה שבו המוכר ממציא אסמכתא לאספקת המוצר (למשל, תעודת משלוח חתומה על ידי הקונה) חברת האשראי רשאית על פי החוק לחייב מחדש את הלקוח


שאלות ותשובות

 

האם יש לי הגנה בחוק במקרה בו לא קיבלתי את המוצר במועד הקבוע בהזמנה?
חוק שירותי תשלום  קובע כי במקרה שבו הנכס או השירות לא סופק ללקוח  אף על פי שחלף מועד האספקה, אפשר לשלוח הודעת ביטול לעוסק ובמקביל לפנות לחברת האשראי ולעצור את התשלומים העתידיים.
במקרה זה חברת האשראי חייבת לעצור את התשלומים, והיא רשאית לפנות לספק כדי לוודא האם השירות סופק. חברת האשראי תוכל לחזור ולחייב אתכם רק אם הומצאה לה אסמכתא המעידה על קבלת המוצר או השירות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת על כך כדי לאפשר לכם להציג את טענותיכם.

 

האם החוק מגן על הצרכן גם במקרה שבו מועד האספקה עוד לא חלף אולם הספק הפסיק דרך קבע לספק נכס או שירות מסוג זה שנרכש?
כן. חוק שירותי תשלום קובע שגם במקרים שבהם מועד האספקה טרם חלף אולם בית העסק הפסיק באופן קבוע לספק את השירות או המוצר שהוזמן ע"י הצרכן חברות האשראי מחויבות לעצור את התשלומים העתידיים. כוונת המחוקק היא למנוע פגיעה כלכלית בלקוחות, באותם מקרים שבהם ברור כי הספק לא יממש את העסקה  ולא יעמוד בהתחייבותו לספק את המוצר, גם אם עדיין לא חלף מועד ההספקה שנקבע על ידי הצדדים לעסקה.

 

רכשתי מוצר באמצעות כרטיס אשראי, ועוד לפני מועד ההספקה נודע לי כי בית העסק נסגר, וייתכן שפשט את הרגל . האם החוק מאפשר לי לעצור את התשלומים?

חוק שירותי תשלום מאפשר ללקוח לעצור את התשלומים העתידיים גם במקרה של "הפרה צפויה" בשל מצב של "חדלות פירעון".  החוק מאפשר לעצור תשלומים כאשר הוגשה לבית המשפט בקשה לצו כינוס נכסים נגד הספק, צו פירוק או צו פשיטת רגל. יש להמציא לחברת האשראי את הבקשה כדי שחברת האשראי תפסיק להעביר כספים לספק, עד להחלטת בית המשפט בעניין. אם  ניתן אחד מן הצווים שלעיל , על חברת האשראי להשיב ללקוח את כל התשלומים שבוצעו  מיום הודעתו. במקרה שבו בית המשפט ידחה את הבקשה למתן צו, תמשיך חברת האשראי להעביר את התשלומים לספק. בית המשפט הדן בבקשה רשאי להורות לחברת האשראי לזכות את הספק בגין אותה עסקה אם שוכנע כי המוצר או השירות סופק ללקוח.

 

האם אני יכול לבטל או להקפיא הוראת קבע בכרטיס אשראי?
חוק שירותי תשלום מאפשר ללקוח להקפיא או לבטל הוראות קבע בכרטיס אשראי בדומה להוראות קבע לחיוב חשבון בנק. החוק מאפשר לצרכנים שסירבו לחדש חוזים מתמשכים עם ספקי שירות, להפסיק את החיובים ולמזער את נזקם.

 

רכשתי רהיטים ולא קיבלתי חלק מהמוצרים שהוזמנו. האם החוק חל גם במקרה זה?
החוק מגן על הצרכן גם במקרה זה, בתנאי שיוכיח את שווי המוצרים שלא סופקו. בהתאם לכך, יש לוודא כי ההזמנה מפרטת את המחיר של כל פריט בנפרד ואין להסתפק במחיר גלובלי של המוצרים. הסיבה לכך היא כי חברת האשראי תעצור את התשלומים העתידיים בגובה שווי הפריטים שלא סופקו, ובהיעדר פירוט כאמור לעיל חברת האשראי תהיה מנועה מלהתערב במחלוקת בין המוכר לצרכן.

 

רכשתי מכונת כביסה אבל ספקו לי דגם שונה מזה שהוסכם בהזמנה. האם אני יכול לבטל תשלומים עתידיים בכרטיס האשראי בגין הפרת חוזה?
לא, אתם רשאים לבטל את העסקה, אולם ההגנות שבחוק שירותי תשלום לא חלות במקרה של הספקת מוצר שונה מזה שהוזמן.


ביטול העסקה נעשה בהסכמת המוכר, ובעקבות זאת המוצר לא סופק לי. המוכר לא מסר הודעת ביטול לחברת האשראי. האם אני יכול לדרוש מחברת האשראי להפסיק לחייב את חשבוני כדי למזער את הנזק?
כן. בית המשפט קבע כי החוק חל במקרה של כשל תמורה, ועל אחת כמה וכמה כאשר ביטול העסקה נעשה בהסכמת הצדדים.


 

טיפים לצרכנים

 

היזהרו מעסקות "קרדיט". הן כרוכות בתשלום ריבית גבוהה יחסית, המייקרת את העסקה באופן משמעותי, והמוכר מקבל מיד את מלוא כספו.

 

 בררו את פרטי עסקת האשראי ( סכום העסקה, מספר התשלומים, האם יש ריבית ) לפני שאתם חותמים על שובר האשראי או על החוזה/ההזמנה. חתימתכם מחייבת אתכם גם כלפי חברת האשראי.

 

 דרשו מהמוכר לציין בהזמנה/בחוזה את מועד האספקה. זו הדרך היחידה להוכיח את מועד האספקה המוסכם ביניכם ולהגן על עצמכם במקרה שבו לא תקבלו את המוצר במועד שהובטח לכם.

 

 דרשו מהמוכר לציין את מחירו של כל פריט בהזמנה/בחוזה, זו הדירך היחידה לעצור תשלומים עתידיים במקרה של הספקה חלקית.

 

 אם המוכר לא סיפק את המוצר/השירות במועד הקבוע, מומלץ לתת הזדמנות אחרונה לספק את המוצר ולשלוח דרישה לספק את המוצר, במכתב רשום.

 

 אם המוכר עדיין לא סיפק את המוצר למרות דרישתכם, יש לשלוח מכתב נוסף כדי להודיע על ביטול העסקה וכן לשלוח הודעה בפקס לחברת האשראי.

 

 במקרה שבו המוכר הפסיק את פעילותו או סגר את העסק, מומלץ בכל זאת לשלוח הודעת ביטול בדואר רגיל וגם רשום. המכתב שיחזור אליכם כ"לא נדרש" יוכיח כי העסק נסגר.

 

 בכל מקרה מומלץ מאוד לקבוע כי התשלום הראשון יבוצע לאחר מועד האספקה או כי התשלום הראשון יהיה בגובה שקל אחד והתשלום השני ייקבע לאחר מועד האספקה. אין כל הצדקה לספק אשראי לבתי עסק על חשבון הצרכן!

 

 במקרה שבו חברת האשראי מסרבת לעצור את התשלומים או מתמהמהת, זה הזמן לפנות למועצה לצרכנות שתסייע לכם.


 

למעבר למכתבי תבנית לבית העסק ולחברת האשראי והנחיות שימוש לחצו כאן >>

 

לסוגיות צרכניות נוספות בנושא רכישות באשראי לחצו כאן >>

 

עדכון אחרון: 2.3.21