המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הפיצוי לדוגמא

הפיצוי לדוגמא

ב-24.10.07 נכנס לתוקף תיקון מס' 21 לחוק הגנת הצרכן המאפשר לצרכן לתבוע עסק בשל הפרה של הוראות החוק המנויות בסעיף 31א . התיקון מאפשר לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק עד 10,000 ₪, ועד 50,000 ₪  אם מדובר בהפרה חוזרת או נמשכת. מטרת החוק החדש: לעודד צרכנים לפנות לבית המשפט ולעמוד על זכויותיהם תוך שיפור הכדאיות הכלכלית של הגשת תביעה משפטית נגד העוסק. במקביל - גם להעניש, לחנך ולהרתיע בתי עסק מפני הפרות המהוות עבירה פלילית.
 
*המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

 

שאלות נפוצות
האם ניתן לתבוע פיצוי לדוגמא בכל מקרה של הפרה?
האם קיימים בחוק מקרים נוספים בהם ניתן לתבוע פיצוי לדוגמה?
כיצד על הצרכן לפעול כדי לממש את זכותו בבית המשפט?
מה השיקולים שעל בית המשפט להפעיל כדי לקבוע את גובה הפיצוי המגיע לצרכן?
האם הפיצוי לדוגמא יכלול את הפיצוי או ההחזר הכספי המגיע לצרכן מכוח החוק?
הפיצוי לדוגמא הוא סוג של ענישה. האם הוא בא במקום ההליך הפלילי נגד העוסקים המפרים את הוראות החוק?
ביטלתי עסקה לרכישת יחידת נופש בשנה שעברה(2006) ועד היום החברה לא החזירה לי את כספי. האם ניתן להגיש תביעת פיצוי לדוגמא מכוח החוק החדש?