המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא לימודים וקורסים > סירוב לביטול עסקת לימודים

סירוב לביטול עסקת לימודים

תיאור המקרה:
צרכנית רכשה, בעסקה טלפונית, עבור בעלה, "קורס בישול" במכללה העוסקת בתחום.
הצרכן השתתף בשני שיעורים אך בסיומם פנה למכללה בבקשה לבטל את הקורס, בטענה שהוא מיועד לאנשים שרמת הבישול שלהם נמוכה משלו.
הצרכן נענה כי לא יוכל לקבל החזר כספי, אלא רק זיכוי כספי למימוש בקורס אחר.
בצר לו פנה הצרכן לעזרת המועצה לצרכנות

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל הגב' שירלי תלמי, המטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
שירלי פנתה אל המכללה בטענה כי מנסיבות העניין עולה חשש להטעיית הצרכן שכן, נאמר לו, לדבריו, שבאפשרותו להירשם לחלק מן השיעורים על פי בחירתו.
כמוכן, מנסיבות העניין עולה חשש להפרת תקנות "ביטול עסקה", שכן לדברי הצרכן לא ניתן לו מסמך גילוי, הכולל את תנאי הביטול, כמתחייב עפ"י החוק.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות, זוכה הצרכן בעלות הקורס בניכוי שני השיעורים שהשתתף בהם.

הסבר משפטי:
הטענה היא להטעיה בעניין פרט מהותי בהסכם. זכות הצרכן לביטול את העסקה ותנאי הביטול הם פרט מהותי בהסכם. כאשר בעל העסק לא מוסר לצרכן  מידע על זכות הביטול כמתחייב על פי החוק, או שהעוסק  מוסר לצרכן מידע העלול להטעותו, מדובר בהטעיה לכאורה, המקנה לצרכן זכות לביטול העסקה.