המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > הנחיות לצרכנים ומכתבים להורדה במקרים של כשל תמורה

הנחיות לצרכנים ומכתבים להורדה במקרים של כשל תמורה

 

זכויות הצרכנים במקרה של אי אספקה של מוצר או שירות במועד שסוכם, או במקרה שמועד האספקה טרם חלף אך בית העסק הפסיק לספק את המוצר או השירות שהוזמן ע"י הצרכן

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות תלונות של צרכנים שהלינו שהמוצר, או השירות שרכשו לא סופק להם במועד שסוכם, או שמועד האספקה טרם חלף, אך בית העסק הודיע שהפסיק באופן קבוע לספק את השירות או המוצר שהוזמן ע"י הצרכן. להלן מספר תרחישים שלגבי כל אחד מהם ניתן להוריד את המכתב המתאים ולשלוח לבית העסק.


מועד ההספקה חלף ולא קיבלתם את המוצר או השירות


 

במקרה שהמוצר שרכשתם לא סופק לכם במועד שהובטח, זכותכם לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מלא. לפניכם מכתב להורדה ובו דרישה לאספקה תוך 7 ימים שאם לא כן הצרכן יבטל את העסקה.

 

להורדת המכתב לחצו כאן >>העסקה בוצעה בעסקת מכר מרחוק והעוסק לא החזיר לכם את התמורה ששולמה


אם מדובר בעסקת מכר מרחוק והעוסק מסרב לבטל את העסקה ולהשיב לכם את מלוא התמורה בתוך 14 ימים, בית המשפט רשאי לפסוק לכם פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.  לפניכם מכתב להורדה ובו
דרישה לביטול עסקת מכר מרחוק בשל אי הספקה + התראה לתביעת פיצוי ללא הוכחת נזק.

 

להורדת המכתב לחצו כאן >>


המוצר או השירות שרכשתם לא סופק לכם במועד, או שבית העסק הפסיק לספק את המוצר/השירות שהוזמן. שילמתם באשראי ונותרו לכם תשלומים שטרם נפרעו


סעיף 17 לחוק שירותי תשלום תשע"ט – 2019 קובע כי במקרה של כשל תמורה, ניתן לפנות לחברת האשראי בכתב ולדרוש לעצור את התשלומים העתידיים. במקרה זה חברת האשראי חייבת לעצור את התשלומים, והיא רשאית לפנות לספק כדי לוודא האם השירות סופק. חברת האשראי תוכל לחזור ולחייב אתכם רק אם הומצאה לה אסמכתא המעידה על קבלת השירות, ובהודעה מוקדמת על כך כדי לאפשר ללקוח להציג את טענותיו.

בהתאם, במקרה שהשירות או המוצר שרכשתם לא סופק לכם במועד שסוכם, או אם טרם חלף מועד האספקה אך בית העסק הפסיק באופן קבוע לספק את המוצר / השירות שהזמנתם - עליכם:


1.לפנות בכתב לבית העסק ולבקש לבטל את העסקה בשל אי אספקה, לבטל את עסקה האשראי ולהשיב התשלומים שנגבו מחשבונכם עד כה בתוך 14 ימים. במקרה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק יש להתריע כי במקרה של סירוב בית העסק לבטל את העסקה ולהשיב לכם את מלוא התמורה ששולמה – בית המשפט רשאי לפסוק לטובתכם פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.  להורדת המכתב לחצו כאן >>


2.עליכם לפנות בכתב לחברת האשראי , בצירוף המכתב ששלחתם לבית העסק, ולבקש מחברת האשראי  לעצור תשלומים עתידיים בשל אי הספקת המוצר או השירות. להורדת המכתב לחצו כאן >>


בית העסק אינו משיב את התמורה. חלק מהתשלומים כבר ירדו מהחשבון


במקרה שבית העסק אינו משיב לכם את התמורה למרות בקשתכם ועל אף שמועד האספקה חלף, או כאשר מועד האספקה טרם חלף, אך בית העסק הפסיק, דרך קבע, לספק את השירות או המוצר שהזמנתם – יש לבדוק מה מצבו המשפטי של בית העסק. ככל שמדובר בחברה בע"מ, או בעוסק מורשה, תוכלו להגיש נגד בית העסק תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות להשבת הסכום שנגבה מחשבונכם, בתוספת פיצוי ללא הוכחת נזק אם העסקה בוצעה במכר מרחוק.  לתשומת ליבכם, סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 33,800 ₪ (החל מיום 1.1.2021). האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.


ככל שמדובר בחברה בהליכי חדלות פירעון, יש להגיש תביעת חוב לנאמן שמונה לחברה, אולם על פי רוב, הצרכנים שאינם נושים מובטחים נמצאים בתחתית רשימת הנושים.


לשם הגשת התביעה, מומלץ לבדוק את פרטי החברה באתר משרד המשפטים ואת פרטי העוסק באתר רשות המיסים. אם אין בידיכם את פרטי העוסק (מספר ח.פ או מספר ע.מ) עליכם לפנות לחברת האשראי, בכתב, ולבקש את פרטי העוסק שחייב את חשבונכם.


לפניכם מכתב להורדה ובו  דרישה מחברת האשראי לקבל את פרטי העוסק. להורדת המכתב לחצו כאן >>

 

 

 
סיכום המכתבים להורדה בהתאם לנסיבות
 
 
לנוחיותכם, מצורפים בזאת מכתבים וקבצים  רלוונטיים להורדה ושליחה לבית העסק.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

סוג סוג המכתב

מסמך להורדה

מכתב התראה 1 לשליחה לבית העסק אי אספקת מוצר / שירות במועד שהוזמן – התראה בטרם ביטול עסקה

מכתב התראה 2 לשליחה לבית העסק בקשה לביטול עסקה בשל אי אספקה והתראה בטרם תביעה לפיצוי לדוגמה

מכתב לשליחה לחברת האשראי בקשה להפסקת תשלומים בשל כשל תמורה

מכתב לשליחה לחברת האשראי דרישה לקבלת פרטי בית עסק אשר חייב את כרטיס האשראי שברשותי

 

 
קישורים רלוונטיים
 
 

לבדיקת סטטוס חברה והוצאת נסח מאתר משרד המשפטים לחצו כאן >>


לבדיקת זהות עוסק מורשה מאתר רשות המיסים לחצו כאן >>

 
לבדיקת הסכום המרבי המעודכן להגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות במועד הגשת התביעה לחצו כאן


למדריך לתביעות קטנות באתר המועצה לצרכנות לחצו כאן


למדריך להגשת תביעות קטנות באתר הרשות השופטת לחצו כאן