המועצה > חוק שירותי התעופה > מצבים בהם הנוסע יהיה זכאי להטבות

 
 
 

 
 
מצבים בהם הנוסע זכאי להטבות

1. הטבות בשל סירוב להטיס נוסע בטיסה

במקרה של סרוב להטיס נוסע בטיסה, נוסע יהיה זכאי להטבות הבאות:
  • שירותי סיוע – מזון ומשקאות ; אירוח בבית מלון (אם נדרשת שהיה של לילה אחד ויותר) ; שירותי הסעה משדה"ת למלון וכד' ; 2 שיחות טלפון , שירות פקס או מייל.
  • פיצוי כספי – התעריף לפיצוי נקבע על פי מרחק הטיסה

מרחק הטיסה סכום הפיצוי
עד 2,000 ק"מ 1,250 ש"ח
עד 4,500 ק"מ 2,000 ש"ח
מעל 4,500 ק"מ 3,000 ש"ח
 
חובת מתן פיצוי כספי במקרה של סירוב להטיס נוסע לא תחול כאשר הסיבה שבגללה לא ניתן להטיס את הנוסע היא אחת מאלה:
• מצב בריאותו של הנוסע
• אין בידי הנוסע מסמכי נסיעה נאותים
• חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה
• מטעמי ביטחון –  אלא שלגבי סיבה זו אם התקיימו 3 תנאים הבאים הנוסע כן יקבל פיצוי כספי, התנאים הם:
          • הנוסע הגיע לטיסה לפחות 3 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן
          • הנוסע שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית ובסופה נמצא כי ניתן להטיסו
          • מסמכי הטיסה שלו תקינים
          במקרה זה הפיצוי יהיה לפי הטבלה הבאה:

מרחק הטיסה סכום הפיצוי
עד 2,000 ק"מ 1,250 ש"ח
עד 4,500 ק"מ 2,000 ש"ח
מעל 4,500 ק"מ 3,000 ש"ח

• הנוסע רשאי לבחור בין השבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס לבין כרטיס טיסה חלופי.

יודגש כי אם הנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, כי אז, ניתן להפחית את הפיצוי הכספי שינתן לו בחצי, אבל רק אם האיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי לא יעלה על 4-6 שעות בהתאם למרחק הטיסה כפי שיפורט בטבלה הבאה:

איחור במועד הנחיתה ביעד
הסופי ביחס ליעד המקורי
מרחק הטיסה            
עד 4 שעות אינו עולה על 2,000 ק"מ
עד 5 שעות מ-2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ
עד 6 שעות מעל 4,500 ק"מ2. הטבות בשל טיסה שבוטלה   
 
טיסה שבוטלה היא: טיסה שלא התקיימה או טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה

במקרה של טיסה שבוטלה, נוסע יהיה זכאי להטבות הבאות:
• שירותי סיוע – מזון ומשקאות ; אירוח בבית מלון (אם נדרשת שהיה של לילה אחד ויותר) ; שירותי הסעה משדה"ת למלון וכד' ; שירותי תקשורת.
• פיצוי כספי - התעריף לפיצוי נקבע על פי מרחק הטיסה

מרחק הטיסה סכום הפיצוי
עד 2,000 ק"מ 1,250 ש"ח
עד 4,500 ק"מ 2,000 ש"ח
מעל 4,500 ק"מ 3,000 ש"ח


הפיצוי הכספי במקרה של ביטול טיסה לא יחול הטיסה בוטלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות.
  • שביתה או השבתה מוגנות
  • כדי להימנע מחילול שבת או חג.

חובת פיצוי לא תחול אם הנוסע קיבל הודעה על כך והוצעה לו טיסה חלופית.
ככל שמועד מתן ההודעה קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך חלות על הטיסה החלופית יותר מגבלות.

מועד מתן ההודעה + הצעה לטיסה חלופית שמועדיה
יותר מ 14 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס יש חובה להציג חלופות אבל בגלל שיש יותר משבועיים זמן עד הטיסה אין מגבלות לגבי מועד ההמראה והנחיתה.
7 עד 14 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס

מועד ההמראה:
עד שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס המקורי.
מועד נחיתה ביעד הסופי:
עד 4 שעות לאחר מועד הנחיתה הנקוב בכרטיס המקורי.

פחות מ-7 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס

מועד ההמראה:
עד שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס המקורי
מועד נחיתה ביעד הסופי:
עד שעתיים לאחר מועד הנחיתה הנקוב בכרטיס המקורי.


• הנוסע רשאי לבחור בין השבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס לבין כרטיס טיסה חלופי. יודגש כי אם הנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, כי אז,ניתן להפחית את הפיצוי הכספי שינתן לו בחצי, אבל, רק אם האיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי לא יעלה על 4-6 שעות בהתאם למרחק הטיסה כפי שיפורט בטבלה הבאה:

איחור במועד הנחיתה ביעד הסופי ביחס ליעד המקורי מרחק הטיסה                                 
עד 4 שעות
(ביום 1.1.2015 ישונה ל- עד שעתיים)
אינו עולה על 2,000 ק"מ
עד 5 שעות
(ביום 1.1.2015 ישונה ל- עד 3 שעות)
מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ
עד 6 שעות
(ביום 1.1.2015 ישונה ל- עד 4 שעות)
מעל 4,500 ק"מ
3. הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור

במקרה שהטיסה המריאה באיחור הנוסע יהיה זכאי להטבות הבאות, לפי מידת האיחור:

משך האיחור מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה ההטבות                                                      
לפחות שעתיים איחור מזון ומשקאות + שירותי תקשורת
בין 5 שעות ל- 8 שעות מזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי
הטיסה נדחתה ליום המחרת מזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי עם שירותי לינה והסעה

 

במקרה שהטיסה המריאה באיחור בשל שביתה או השבתה מוגנת הנוסע יהיה זכאי להטבות הבאות:

משך האיחור מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה ההטבות                                                                              
לפחות שעתיים איחור מזון ומשקאות + שירותי תקשורת: 2 שיחות טלפון + הודעת פקס או דוא"ל (לפי בחירת הנוסע)
בין 5 שעות ל- 8 שעות מזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה (ללא אפשרות בחירת כרטיס טיסה חלופי)
הטיסה נדחתה ליום המחרת מזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה (ללא אפשרות בחירת כרטיס טיסה חלופי)
4. הטבות בשל טיסה שמועד המראתה הוקדם

במקרה שמועד המראת הטיסה הוקדם
• אם ההודעה על הקדמת הטיסה ניתנה לנוסע יותר מ- 14 ימים לפני המועד שנקבע לטיסה -  לא תינתנה הטבות.
• אם ההודעה על הקדמת הטיסה ניתנה לנוסע פחות מ- 14 ימים לפני המועד שנקבע לטיסה, כי אז הנוסע יהיה זכאי להטבות לפי הפירוט הבא:

מועד מתן ההודעה פרק הזמן שהטיסה הוקדמה ביחס למועד ההמראה הנקוב בכרטיס המקורי ההטבות                       
יותר מ- 14 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס לא תנתנה הטבות
פחות מ- 14 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי 5 עד 8 שעות השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי
פחות מ- 14 ימים לפני המועד הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי  מעל 8 שעות פיצוי כספי* + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי (לפי בחירת הנוסע)


*לגבי הפיצוי הכספי – התעריף לפיצוי נקבע על פי מרחק הטיסה

מרחק הטיסה סכום הפיצוי
עד 2,000 ק"מ 1,250 ש"ח
עד 4,500 ק"מ 2,000 ש"ח
מעל 4,500 ק"מ 3,000 ש"ח
5. הטבות בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

• במקרה של העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה המקורי – הנוסע לא יידרש לתשלום נוסף

• במקרה של העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי על פי הטבלה הבאה:

השינוי בתנאי כרטיס הטיסה השיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים 60%
העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים 80%
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים 90%
העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק"מ. 100%