המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


פיצויים בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיחור הטכנאי

בית המשפט חייב את חברת הוט בתשלום פיצויים בגין הנזק הכספי שנגרם כתוצאה מאיחור הטכנאי שהוזמן בבית בו בוצעו שיפוצים, כשחשמלאי מטעם התובעים המתין לטכנאי על מנת לתאם עבודות חשמל כנדרש.  יש לציין כי עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק הגנת הצרכן ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בגין איחור טכנאי, בנוסף לנזקים כספיים שנגרמו כתוצאה מהאיחור.