המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


שירותי אינטרנט: יריבות – קיום חוזה

החברה בזק בינלאומי טענה כי הנתבע חייב לה 4,289 ש"ח עבור הספקת שירותי אינטרנט. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי:
*תנאי ראשון והכרחי בתביעה של בית עסק נגד אדם היא להוכיח שאכן אותו אדם התחייב בעסקה.
*על התובעת היה להפנות תביעה זאת אל החברה אשר הזמינה את השירות הנדון, ולא לנסות להיפרע מן הנתבע.