המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


פיצוי בגין צירוף אוטומטי של הלקוח למבצע – הוט

ביהמ"ש קבע כי הנתבעות, כגוף גדול, אמורות להתנהל בצורה אחרת. כאשר הן מבקשות לצרף לקוח כמנוי שלהן, זכותו של הלקוח לקבל את מלוא המידע והפרטים על ההתקשרות בין הצדדים, וחובת הספק למסור זאת.
ביהמ"ש חייב את הנתבעות לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ פיצוי, בתוספת 500 ₪ הוצאות משפט, בגין צירוף למבצע ללא הסכמתו ומבלי לגלות לו את כל תנאי המבצע.