המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


טיפול קוסמטי: הטיפול להסרת צלקת לא הצליח

התובעת פנתה אל הנתבעת לקבלת טיפול להסרת צלקת מפניה. בפועל, הטיפול לא הצליח והצלקות לא הוסרו מפניה. לאחר דין ודברים בין התובעת למכון, המכון הסכים לפצות את התובעת על-ידי טיפול להדגשת השפתיים, אך בפועל לא נתן לה את הפיצוי. בית המשפט קבע כי התובעת לא קיבלה את הפיצוי שהובטח לה, ולאור המחלוקות בין הצדדים לא ניתן לחייב את התובעת לקבל עתה את הטיפול עצמו, והיא זכאית לקבל את הערך של הטיפול בסך 2600 ₪.