המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


ביטול לימודים

בפסק דין זה, שניתן על דרך הפשרה, קבע בית המשפט כי ה"מכללה" הטעתה את התלמיד. ההטעיה: בזמן חתימתו על החוזה היא לא גבתה ממנו דמי הרשמה, וזאת במטרה שיחשוב כי בחתימתו על החוזה אין משום התחייבות כלשהי.