המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


תפקיד סוכנות נסיעות – אחריות לשינוי המלון

בית המשפט קבע כי תפקידה של סוכנות נסיעות אינו שונה מזה של מתווך וחלה עליה חובה לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ולמסור ללקוחותיה כל מידע שיש בידה בעניין מהותי הנוגע לעסקה. עליה לשווק את חבילת הנופש על-פי פרסומיה של מספקת החבילה, והאחריות בגין טיב השירות שמסופק למזמין השירות חלה על סוכנות הנסיעות.
זכותם של התובעים לבחור את המלון בו הם רוצים לשהות, ומשהנתבעת הפרה את ההסכם עמם כאשר ביצעה שינוי במלון ואף נהגה בחוסר תם לב בקיום החוזה, היא חויבה לשלם פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרם להם.