המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > טעויות בדוחות חניה

טעויות בדוחות חניה

טעויות בדוחות חניה

אזרחים רבים חוו את החוויה הלא נעימה של קבלת דוח חניה בדואר רשום, במיוחד כאשר העבירה המפורטת נעשתה לפני זמן רב מאוד, ומקבל הדוח בכלל לא זוכר שמכוניתו הוחנתה במקום המצוין בדוח  או שהוא משוכנע כי בכלל לא חנה באותו המקום.
לפעמים נודע לבעל הרכב על הדוח רק לאחר שהקנס הוכפל פעם או פעמיים או כאשר ננקטים נגדו הליכי  הוצאה לפועל טראומטיים. לפני שנזדרז ונשלם את הדוח, כדאי לפעמים לבדוק אם הוא מכיל את מלוא המידע הדרוש ונשלח במועד לבעל הרכב, ואם אין בו טעויות.

שאלות נפוצותטיפים
האם אפשר להתווכח עם הדוח? הרי בד"כ יעדיפו להאמין לפקח או להניח שהאזרח מנסה להתחמק מתשלום?
האם כל צרכן יכול לפנות ולבקש עותק של הדוח או הוכחה למשלוח הדוח?
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בתופעה שלפיה רשויות מקומיות מעבירות את הטיפול בדוחות לגופי גבייה, כמו עו"ד, וברווחים שהרשויות עושות ממתן הדוחות. עד כמה חמורה התופעה?