המועצה > אודות > מטרות המועצה ותחומי הפעילות

מטרות המועצה ותחומי הפעילות

 
איש עם סל
 
המועצה הישראלית לצרכנות - נלחמים על זכותכם להגינות!

המועצה הישראלית לצרכנות – ארגון הצרכנים הגדול בישראל – הוקמה בשנת 1966. המועצה היא חברה ממשלתית, הפועלת, שלא למטרות רווח,  מכוח החוק, במטרה להגן על הצרכנים ולשמור על זכויותיהם באמצעים הבאים:

1. טיפול בתלונות – לב לבה של עבודת המועצה הוא הטיפול בתלונות הצרכנים, בשנת 2015 נפתחו במועצה כ- 38,000 תיקי תלונה.

2. פתרונות לעוולות – במקביל לסיוע למתלוננים הבודדים המועצה פועלת לקידום פתרונות והסדרים לתופעות של עוולות צרכניות.

3. ייצוג הצרכנים – המועצה מייצגת את הצרכנים בעניינם מול בעלי העסקים ונותני השירות, כמו גם מול רשויות המדינה.

4. הסברה – המועצה פועלת גם בתחום ההסברתי, באמצעות כלי התקשורת השונים, כמו גם בערוץ החינוכי.

5. ארגון מאבקים צרכניים – מגמת המועצה היא לעודד ולארגן את הציבור להפוך לשותף פעיל במאבק למימוש זכויותיו הצרכניות.
 
בשנת 2008 חוקק בכנסת חוק המועצה הישראלית לצרכנות, שמטרתו להבטיח כי המועצה לצרכנות, הרשומה בישראל כחברה ממשלתית, תפעל באופן עצמאי, ללא תלות, לטובת הצרכן. 

ערוצי הפעילות המרכזיים של המועצה
 
1.   הסברה וחינוך
      א. הצגת מידע לציבור הצרכנים על זכויותיו ועל מימושן
      ב. טיפוח נורמות התנהגות של צרכנים נבונים מגיל צעיר
      ג. פיתוח תכנים ופעילויות בנושא צרכנות, בזיקה למקצועות הלימוד בבית ספר
 
2.   אכיפה והרתעה
      א. טיפול בתלונות פרטניות של צרכנים נגד בעלי עסקים שפגעו בזכויותיהם  
      ב. סיוע בהגשת תביעות משפטיות של צרכנים 
      ג. הפעלת זרקורי אזהרה בתקשורת כלפי עסקים שפגעו בצרכנים
      ד. ארגון מאבקים צרכניים ציבוריים
 
3.   קידום זכויות הצרכנים
      א. ייצוג האינטרס הצרכני מול האינטרסים המסחריים החזקים במדינה
      ב. ייצוג הקול הצרכני בקביעת תקנים למוצרים ולשירותים 
    ג. שיפור תהליך ההסדרה והאכיפה של החוקים לטובת הצרכנים (שהמפקחים הממשלתיים מבצעים), בתחומי המשק השונים (רגולטורים)
      ד. ייצוג הצרכנים בתהליכי הבקרה והחקיקה של הכנסת
 
 
תרשים פעילות

אתר המועצה לצרכנות
 
 
לאתר האינטרנט של המועצה הישראלית לצרכנות הוצבו ארבעה יעדים:

1. מתן ביטוי לפעילות המועצה ולמסר שלה: נלחמים על זכותכם להגינות! 
2. הצגת מידע באופן ידידותי בנושאי צרכנות הוגנת: חוקים, זכויות, עצות צרכניות, מדריכים להגשת תביעות קטנות ועוד.
3. לאפשר לצרכנים קשר עם הצוות המקצועי של המועצה.
4. מתן ביטוי לפעילות החינוכית וההסברתית.

המדורים המרכזיים באתר האינטרנט

 
1. המדריך לצרכנים 
 
א.   סוגיות צרכניות מרכזיות – מדור זה מביא סוגיות צרכניות מרכזיות   
       מעולם הצרכנות בישראל, בליווי החוק הרלוונטי ובחינת הזכויות
       הצרכניות באמצעות שאלות נפוצות.
ב.   שאלות ותשובות – מדור זה מציג מגוון שאלות ותשובות, המעסיקות
       את ציבור הצרכנים הרחב. השאלות מייצגות עשרות אלפי שאלות,
       המגיעות אל המועצה בכל שנה.
ג.    טיפים מעשיים – כל סוגיה מלווה בטיפים מעשיים לצרכנים.
ד.   סרטי הדרכה – המטרה של מדור זה היא להמחיש בדרך ידידותית
       זכויות צרכניות בסיסיות. הסרטים, בהשתתפות שחקנים מקצועיים,  
       ממחישים מצבים אופייניים, המוכרים לצרכנים (כגון: בקנייה של מוצרים
       או במפגש עם סוכני מכירות). גם כאן כל סיטואציה מלווה בטיפים
       צרכניים המוצגים על-ידי "נציג/ת המועצה" (שחקן/ית).
 
 
2. חקיקה ותקנות
    חוקי הצרכנות הם בסיס מרכזי לידע צרכני ולפעילות לשמירה על זכויות
    צרכניות. מדור זה מציג חוקים קיימים וכן תקנות חדשות ומעודכנות.
    החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו nevo.co.il
 
3. תלונות
    א. טופס תלונות מקוון – כדי לאפשר לציבור הרחב לפנות אל המועצה
    בשאלות ובתלונות בצורה מהירה ויעילה, מדור זה מביא טופס תלונות
    מקוון.
    ב. דוגמאות של תלונות ושל הטיפול בהן – מדור זה גם מציג דוגמאות
    מוחשיות למגוון של תלונות, שהגיעו אל המועצה, ואשר הטיפול הניב
    תוצאות חיוביות.
 
4. בית המשפט
    א. מדריך להגשת תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות – בנוסף  
    למדריך זה, המדור מביא גם דוגמאות מעשיות להמחשה.  
    ב. פסקי דין – המדור מביא פסקי דין, המבטאים שמירה של זכויות
    צרכניות ואת אכיפתן.
     ג. סיפורים אישיים של צרכנים – המדור מביא סיפורים אישיים של
     צרכנים, אשר נפגעו מעוולות צרכניות, ואשר, בעזרת מתנדבים בבית
     המשפט, לא ויתרו על זכויותיהם הצרכניות ופעלו למימושן.
 
5. פעילות נוער – צוותי צרכנות פעילה
    למימוש מטרות המועצה – הגברת המודעות לצרכנות נבונה בקרב
    הציבור וקידום צרכנות הוגנת – המועצה מפעילה צוותי צרכנות פעילה
    ברחבי הארץ. חברי הצוותים הם סטודנטים ותלמידי תיכון.
    מדור זה ייתן ביטוי לפעילויות השונות של הצוותים.
    דרכי הפעולה של "צוותי הצרכנות הפעילה" 
    1. טיפול בתלונות צרכנים – הצוותים מציבים תיבות תלונות במוסדות
    הלימודים שבמסגרתם הם פועלים, ומטפלים בתלונות בענייני צרכנות.
    2. סקרי דעת קהל ותחקירי שטח – הצוותים מבצעים סקרי דעת קהל
    ותחקירי שטח בנושאי צרכנות.  
    3. הסברה בבתי-ספר ובקהילה – הצוותים מנהלים מסעות הסברה
    במוסדות הלימוד ובקהילה בנושא צרכנות נבונה.
    4. מבצעים ארציים – הצוותים משתתפים במבצעים ארציים של המועצה.
 
6. מאגר מידע: תחקירים, מאמרים, מחקרים