המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 07/05/2013

מים לא בששון: המועצה לצרכנות קוראת למהפך בתאגידי המים
בנייר עמדה שהוציאה המועצה לצרכנות ליו"ר הועדה להסדרת רגולציה כלכלית ארוכת טווח למשק המים, היא קוראת לרשות המים לפעול להפיכת תאגידי המים לחברות ללא מטרות רווח

 

 

 

בנייר עמדה שהוציאה המועצה לצרכנות ליו"ר הועדה להסדרת רגולציה כלכלית ארוכת טווח למשק המים שברשות המים, קוראת המועצה לצרכנות להפוך את תאגידי המים לחברות ללא מטרות רווח (מלכ"ר). מהלך זה יאפשר לתאגידים בהם מצטברים רווחיים בסוף השנה, להקים קרן לסיוע לצרכנים ולשיקום תשתיות המים והביוב הביתיות. קרן זו תפעל באמצעות מתן הלוואות ומענקים לצרכנים אשר יהיו מעוניינים לשפץ את התשתיות הביתיות, תוך מתן העדפה לשיקום התשתיות בבניינים משותפים ובאזורים בהם מתגלות בעיות רבות של נזילות מים וכדומה, על פי תוכנית עירונית.


בנוסף הפיכת תאגידי המים למלכ"ר תאפשר להפחית את המע"מ על תשלומי המים, כיון שמלכ"ר פטור מגביית מע"מ. תהליך זה יכול להוריד את תעריף המים בכ- 7%-10%.


עוד קוראת המועצה לצרכנות לרשות המים לפעול להפחתת תעריף הביתי ע"י צמצום מספר תאגידי המים, הפסקת סבסוד החקלאים, התעשיינים,ירדן והפלשתינאים באמצעות תעריף המים לצרכן הביתי.


 

פירוט נייר העמדה

 


1. המועצה לצרכנות רואה חשיבות רבה לשמירת היתרונות של הרפורמה למשק המים והביוב הביתי מחד ולהפחתת  תעריף המים לצרכנים הביתיים מאידך וזאת בשים לב לאופיו של השירות בהיות המים מצרך חיוני וכן טובין ציבוריים שהזכויות המקוריות בו שייכות לציבור.


2. המועצה לצרכנות מבקשת לשנות את הרכב מועצת רשות המים ולדאוג לייצוג הולם ויכולת השפעה של נציגי הצרכנים הביתיים בפורום מקבלי ההחלטות בתחום משק המים והביוב.


3. המועצה לצרכנות קוראת לרשות המים לפעול להפיכת תאגידי המים לחברות ללא מטרות רווח ולהמנע מחלוקת דיבידנדים לרשויות המקומיות. ככל שתהיינה הכנסות העולות על ההוצאות,  לעשות בהן שימוש לטובת שיפור משק המים הביתי באמצעות קרנות לסיוע לצרכנים לשיפוץ תשתיות ביתיות של  ביוב ומים.


4. המועצה לצרכנות קוראת לרשות המים לפעול להפחתת תעריף הביתי במספר אמצעים:


- הפסקת סבסוד התעשיינים, החקלאים, ירדן והפלשתינאים באמצעות תעריף המים לצרכן הביתי.


- צמצום מספר תאגידי המים באמצעות איחוד מספר תאגידים מקומיים לתאגיד אזורי


- פעולה להפחתת המע"מ – מטרה שניתן לקדם בין היתר באמצעות הפיכת התאגידים למלכר"ים


- ביטול רכיב "תשואה מוכרת על הון זר" מתעריף המים והפסקת העברתו לרשויות המקומיות.


- בדיקת האפשרות לפתיחת ההסכמים עם החברות המתפילות ולהפחתת התעריפים שנקבעו לפני שנים וזאת לאור השונות הרבה בתעריפים לחברות השונות.


- המועצה לצרכנות קוראת לביצוע בדיקה של הוצאות והכנסות של חברת מקורות על ידי חברת רואי חשבון חיצונית, בדיקה שממצאיה יובאו בפני כל הגורמים העוסקים בנושא תעריפי המים לרבות השלטון המקומי, תאגידי המים ונציגי הצרכנים הביתיים.

 

הבדיקה תאפשר לבחון אם תעריפי המים המוצעים תואמים את הנתונים שנמסרו לעניין ההוצאות וההכנסות של החברה והצפי של  הפעולות המוטלות עליה.