המועצה > מדריכים > סרטי הדרכה

סרטי הדרכה

סרטון הסברה | פרסום מבצעים

מה חייב העוסק לגלות לצרכן בפרסום מבצעים? כיצד להציג את המוצרים במבצע בחנות?