המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 13/04/2014

הגינות היא שם המסחר / עו"ד אהוד פלג

חוסר ההגינות במגזר העסקי כבר הפך לתת-תרבות תרתי משמע, והיא איננה לתפארת מדינת ישראל. לא די איפוא בטיפול במקרים הפרטניים, אלא צריך לחולל שינוי תפיסתי. מנכ"ל המועצה לצרכנות במאמר נוקב

 

המנהיג ההודי האגדי מהטמה גנדי מנה בין שבעת החטאים החברתיים גם  את החטא של מסחר ללא מוסר.


המועצה הישראלית לצרכנות קובעת בצער כי חיי הסחר במדינת ישראל נגועים בחטא החברתי החמור הזה של חוסר הגינות.

מובן כי לא כל אנשי העסקים בישראל הם חוטאים; מובן גם כי לא כל הצרכנים צדיקים;

אך 40,000 התלונות המגיעות למועצה לצרכנות מדי שנה, עם שיעור של כ- 80% תלונות מוצדקות, מבהירות לנו כי לפנינו תופעה נרחבת ולא מקרים בודדים.

הדבר החמור ביותר אולי הוא שהתנהלות לא הוגנת הפכה לנורמה  בעיני אנשי עסקים רבים, עד שהם כלל לא מוצאים צורך להתבייש בה.

לפני כשנתיים, בכנס גדול של מנהלי חברות, הופיע מנכ"ל חברת ענק ומבלי לגמגם ובלי להתנצל הסביר למשתתפים: לא נוכל יותר להנחות את עובדינו לומר חצאי אמת לצרכנים, כי למחרת הם בודקים הכל ברשתות החברתיות. במילים אחרות מודה מנהל החברה כי היתה לעובדים הנחיה מגבוה להסתיר מידע מן הצרכנים, וכי נוהג זה נפסק לא בגלל חרטה ונקיפות מצפון,  אלא מפני שהוא לא מועיל יותר, כי הצרכנים הפכו חכמים ומשווים מידע ברשתות החברתיות.


מדוגמאות מקוממות כאלה עולה כי המיגזר העיסקי מתגאה בדרך התנהגות כזו, במסגרת סגידתו למונח "מיקסום רווחים", אותו הוא מקדש על-פני כל ערך אחר.

אנשי עסקים שנוהגים כך לוקחים למחוזות רחוקים מדי את החשש הישראלי הידוע להתגלות כפראייר.  על פי תפיסה מעוותת זו, אם אינני מנצל כל מי שאני יכול, כמה שאני יכול, בכל פעם שאני יכול, לא אזכה להערכתם המקצועית של עמיתי לעסקים, כי הרי יכולתי להרוויח יותר, והרווח, לפי אותה תפיסה , הוא הדבר היחיד שחשוב.

משה רבנו, כשירד מהר סיני וראה את הסגידה לעגל הזהב , שבר את לוחות הברית.

בישראל של ימינו הוא לא היה צריך לעשות זאת: אנשי עסקים רבים שהיה פוגש היום ,גם סוגדים לעגל הזהב וגם שוברים בעצמם את לוחות הברית של עקרונות המוסר בחיי הסחר.

חוסר ההגינות במיגזר העיסקי כבר הפך לתת-תרבות תרתי-משמע, והיא איננה לתפארת מדינת ישראל. 

לא די איפוא בטיפול במקרים הפרטניים, אלא צריך לחולל שינוי תפיסתי.

יאנוש  קורצ'אק אמר שלתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך.

בסיכום בין המועצה הישראלית לצרכנות - ארגון הצרכנים היציג בישראל – ובין משרד החינוך,הוחלט שהנושא המרכז ביום הצרכן הבינלאומי 2014 יהיה החינוך להגינות.

יום הצרכן הבינלאומי מצויין בעולם כל שנה סביב ה- 15 במרץ, כי ביום זה נשא הנשיא קנדי את הנאום המפורסם בקונגרס בו הניח את היסוד לזכויות הצרכן הידועות. 

 

עם זאת, ישנה זכות אחת שעומדת ביסוד כל הזכויות האחרות, וזוהי הזכות להגינות:זכותו של צרכן שבית –עסק ינהג כלפיו בשקיפות וביושר, מבלי לנסות להטעותו ומבלי לנצל את חולשותיו ומצוקתו. זכותו של בעל עסק לרווחים כפופה לזכותו של הצרכן להגינות.

לא חייבת להיות סתירה בין השתיים, שכן ההגינות בעסקים היא גם אינטרס של אנשי העסקים להגברת אמינותם בקרב לקוחותיהם ולהבטחת תחרות אמיתית בשוק חופשי.

מחלקת החינוך של המועצה פיתחה בשיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים ממשרד החינוך, מערכים חינוכיים בנושא הגינות בצרכנות, והם מועברים ביום הצרכן הזה ברמות מותאמות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, שם הם נלמדים במסגרת התכנית לחינוך פיננסי.

אנשי העסקים שיפגעו מחר בצרכנים, הם היום תלמידים במערכת החינוך. יש לנו עכשיו הזדמנות, בפעילות חינוכית הולמת, למנוע את התופעה ולשפר את דמותם של חיי המסחר העתידיים בישראל.

את המסר מפעילות זו לאנשי העסקים, ניסחו יפה תלמידי תיכון "אליאנס" ברמת אביב שזכו במסגרת התכנית בתחרות הקליפים הארצית של בתי-הספר:  "הגינות היא שם המסחר".