המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
גילוי נאות בחשבון הטלפון

בינואר 2010 נכנס לתוקפו השלב השני בתיקון רישיונות חברות הטלפוניה בנושא "גילוי נאות בחשבון הטלפון". כל חברות הטלפוניה (נייח, נייד ובינלאומי) מחויבות למסור ללקוחות פרטיים את דפוסי הצריכה לגבי צריכת זמן אוויר, מסרונים, גלישה באינטרנט ועוד שירותים נוספים.

מדובר בשלב השני של הרפורמה בנושא, כשבשלב הראשון חויבו חברות התקשורת לפרט מידע חשוב: פרטי תוכנית התעריפים, משך תקופת ההתחייבות וגובה קנסות היציאה.
 
חשוב לדעת, לקוחות רבים שהצטרפו לתוכנית עסקית לא יקבלו את המידע הנ"ל כי התיקון לא חל על לקוחות עסקיים, גם כאשר כל המשפחה שויכה למסלול עסקי. אולם זכותם לדרוש פירוט חשבון הטלפון כמו זה של לקוחות פרטיים.
 
 
להלן המידע שהחברות חייבות לפרט בחשבוניות של לקוחות פרטיים:
 • לחשבונית הטלפון יתווסף מידע מפורט לגבי התנאים במסלול החיוב שבו בחרנו
  א. הכללת מידע לגבי תנאי מסלול החיוב שהצרכן נמצא בו הינה דרישה בסיסית והגיונית  . בחשבונות הבאים שנקבל  יופיע פירוט  של תנאי ההסכם בין הצרכן לחברת הטלפוניה, כגון: תעריף השיחות, התנאים שבהם מתקבלת הנחה בתעריף, גובה ההנחה, וגובה התשלום הקבוע בתוכנית ( אם קיים).
 • משך תקופת ההתחייבות ומועד סיומה
   החשבונית תכלול מידע ברור לגבי מועד סיום תקופת ההתחייבות לחברת הסלולר . המידע יאפשר לנו, הצרכנים, לבצע שינוי במסלול החיוב סמוך לתום תקופת ההתחייבות.
 • גובה "דמי היציאה" במקרה שבו הצרכן יסיים את ההתקשרות עם החברה לפני תום תקופת ההתחייבות. החברה תפרט בנפרד את התשלום עבור החזר הטבת מכשיר ככל שקיים.
  מידע עדכני בעניין גובה "דמי היציאה" מאפשר לנו לבחור באופן מושכל מסלול חיוב אטרקטיבי יותר, גם אם אנו נמצאים במהלך תקופת ההתחייבות לחשב  אם כדאי לנו לעבור למסלול חיוב זול יותר  במהלך תקופת ההתחייבות או שכדאי לנו לחכות לסיומה. 
  חשוב לדעת, כל צרכן רשאי לבקש ממוקד שירות לקוחות, ובכל עת, פירוט בכתב של קנס היציאה שעליו לשלם אם יבקש להתנתק. הפירוט בכתב ישלח תוך 14 יום מהבקשה.
 • כתובת, מספר טלפון ומספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני של חברת התקשורת למשלוח בקשות ניתוק.
 • מידע בדבר האפשרות לבקש פירוט בכתב לגבי אופן חישוב "החזר" או " חיוב חד פעמי" ועל החברה למסור פירוט בכתב תוך 30 יום.
 • מידע אודות דפוסי השימוש : החל מינואר 2010 חברות הטלפוניה מחויבות להציג , בצורה גרפית או בכל צורה אחרת, לגבי כל מספר טלפון אליו מתייחס החשבון, מידע אודות דפוסי השימוש: שיעור ניצול של כל חבילת שירותים, לרבות חבילות שירותים תמורת תשלום קבוע, פירוט התשלומים על פי סוג השירותים - צריכת זמן אוויר, מסרונים, גלישה באינטרנט ועוד שירותים נוספים.


לעיון בנספח להחלטת משרד התקשורת ופירוט המידע שיש לפרט בחשבוניות:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/1675.pdf


טיפים:

בדקו שהחשבונית תואמת את התנאים שעליהם הסכמתם עם חברת הסלולר. מאות פניות של צרכנים בנושא זה מגיעות למועצה לצרכנות.

בדקו את הסעיפים האלה:

 • התעריף הקבוע
 • התעריף על שיחות וכל השירותים שאתם משתמשים בהם
 • תקופת ההתחייבות
 • גובה "דמי היציאה" נכון למועד החשבון
 • התשלומים הקבועים כגון חבילת גלישה, שירותים מתקדמים ועוד.
אם בחשבונית מופיע חיוב שלא ברור לכם חשוב לברר  אותו עם מוקד השירות.  על פי התלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות בהחלט נופלות טעויות.

שיטה טובה לחיסכון בעלויות הטלפון היא לנתח חשבונית מפורטת הכוללת פירוט השיחות.       אפשר להזמין פירוט השיחות תמורת שקלים בודדים. תדפיס זה עשוי לסייע לבחון הרגלי צריכה, למשל: עם מי  משוחחים שיחות ארוכות, באילו שעות, ולחשוב  איך לחסוך  כסף.

כל המשפחה הצטרפה למסלול עסקי? מומלץ לפנות למוקד שירות לקוחות בכתב ולדרוש פירוט חשבון הטלפון זהה לפירוט של לקוח פרטי.