המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות


המבצע עומד להסתיים - בית העסק יחוייב לשלוח מסרון

תיקון 44 לחוק הגנת הצרכן, מחייב עוסק לשלוח מסרון בנייד לצרכן, 21 יום לפני תום תקופת החוזה/המבצע, על מועד סיומו וכן תנאי העסקה החדשים


 

צילום: ליאור וייץ

 

האם גם אתם נתקלתם במצב בו המבצע על חבילת הטלפון, על חבילת הטלויזיה או על המחיר המיוחד שקיבלתם עבור רכישת מנוי הסתיים, ולפתע המחיר קפץ לסכום חדש בלי שאף אחד עדכן אתכם?

 

תיקון חדש לחוק הגנת הצרכן מסדיר את הנושא לטובת הצרכנים.


ביום 10.6.16 נכנס לתוקף תיקון 44 לחוק הגנת הצרכן, שיחייב עוסק לשלוח מסרון בנייד לצרכן, 21 יום לפני תום תקופת החוזה/המבצע, על מועד סיומו.


בנוסף, חלה היום החובה לציין את מועד סיום התקופה הקצובה בחשבוניות שלושה חודשים לפני המועד הנ"ל. התיקון מחייב כי ההודעה על סיום התקופה תהיה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.


התיקון על האותיות בחשבונית יחול על חוזים שנחתמו לפני תחילת תוקפו של החוק, אם מועד סיום החוזה/המבצע חל לאחר תקופה של 3 חודשים מיום תחילת תוקפו של התיקון לחוק – כלומר אם המבצע/ חוזה נגמר לאחר ה-10/09/16.


לעניין חובת משלוח SMS התיקון יחול אם מועד סיום העסקה חל מיום-30/6/16.


חשוב לציין כי ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק במקרים שהעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בתום תקופת ההתחייבות או המבצע, מבלי שנשלחה הודעה מוקדמת. וכן במידה שהעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות, אף על פי שהצרכן ביקש להפסיק לחייב אותו בגין אותה עסקה ולא הסכים להארכת ההתקשרות.


לצפיה בנוסח תיקון החוק לחצו כאן >>