המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
פירוט הזכאים להנחות בתחבורה הציבורית

טיפים שונים בנושא הנחות בתחבורה הציבורית.


אוטובוסים

להלן רשימת הזכאים להנחות בנסיעה באוטובוסים.
  • ילדים עד גיל 5 – ללא תשלום בלווי מבוגר.
  • תלמידים ונוער עד גיל 18 או סוף י"ב ב- 50% ברכישת כרטיס נוער, במקרה שהנהג דורש יש להציג תעודת זהות או כרטיס תלמיד.
  • אזרחים ותיקים – 50% עם הצגת ת.ז.
  • שוטרים וחיילים ללא תשלום עם הצגת תעודת שוטר או חוגר. 
  • זכאי הבטוח הלאומי – 33% עם הצגת תעודת זכאות.
  • עיוור – ללא תשלום בנסיעות עירוניות, עיוור ומלווה 50% הנחה בנסיעות בינעירוניות בגין אי עמידה בלוח זמנים וגרימת נזק בעקבות העיכוב קיימת לכם הזכות לדרוש פיצוי.

רכבת ישראל

להלן רשימת הזכאים להנחות בנסיעה ברכבות.
אנשים עם מוגבלות זכאים ל- 10% הנחה ממחיר הנסיעה המלא בקווים בינעירוניים.
יש להציג תעודת נכה, תעודת חבר בארגון נכי צה"ל.

סטודנטים

10% הנחה בנסיעה בקוים בינעירוניים (בהצגת תעודת סטודנט ממוסד מוכר).

ילדים עד גיל 10 

זכאים ל- 20% הנחה בקוים בינעירוניים.

תלמידים
בנסיעה אל ביה"ס זכאים ל- 50% הנחה ממחיר הנסיעה. (מותנה במילוי טופס מתאים וכפוף לאישור רכבת ישראל).

מלווה עיוור

50% הנחה ממחיר הנסיעה המלא בנסיעה בקוים בינעירוניים, ההנחה ניתנת למלווה אחד לכל עיוור.

אזרחים ותיקים

תושבי ישראל 50% הנחה (הצגת תעודת אזרח ותיק או ת.ז.)

קבוצות מאורגנות

קבוצות המונות 20 נוסעים ומעלה זכאים ל- 50% הנחה.
 
איחור של הרכבת יותר מ- 30 דקות מזכה את הנוסע בכרטיס חינם לאותו קו.

על צרכנים שרכשו כרטיס חודשי ותנועת הקו הופסקה יש לדרוש החזר כספי על חלק מהכרטיס שלא נוצל.