המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2020

ארכיון כתבות 2020

תאריך: 21/07/2020

הודעה לצרכנים בנוגע פרסומים על הקפאת הליכים של חברת 'ענבר תיירות'
בהתאם לפרסומים בתקשורת, חברת 'ענבר תיירות' הגישה בקשה להקפאת הליכים בבית המשפט. להלן עמדת המלקה המשפטית ופירוט דרכי הפעולה המומלצות לצרכנים שהזמינו חבילות נופש באמצעות החברה

 

המחלקה המשפטית של המועצה לצרכנות מפרסמת את עמדה המועצה בנוגע לענבר תיירות, סוכנות נסיעות שהגישה בקשה להקפאת הליכים ופירוט דרכי הפעולה המומלצות לצרכן:

 

 

בהתאם לפרסומים בתקשורת, חברת ענבר תיירות הגישה בקשה להקפאת הליכים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.


לידיעתכם, צו הקפאת הליכים ניתן במטרה לסייע להבראה של החברה וקובע כי לא ניתן להמשיך, או לפתוח בהליכים נגדה בתקופת הצו.


בשלב זה, אנו ממליצים לכם לפנות לספק השירות – לדוגמה בית המלון שבו הייתם אמורים ללון - ולבקש את ביטול העסקה והשבת הכספים ישירות אליכם.


ככל שהעסקה שולמה בתשלומים בכרטיס אשראי ונותרו תשלומים עתידיים, אנו ממליצים לכם לפנות בכתב לחברת האשראי בכתב ולכתב את המועצה לצרכנות על מנת לבקש ולעצור תשלומים עתידיים לחברה עקב כשל תמורה.


במקרה שיינתן צו הקפאת הליכים, בית המשפט ימנה לחברה בעל תפקיד שיפקח על הליכי ההבראה המוצעים והסדרת החובות לנושי החברה.


אנו ממליצים לעקוב אחר התפתחויות בתקשורת על מנת לוודא אם החברה הצליחה לחזור לפעילות סדירה, נמכרה למשקיע או נכנסה להליכי פשיטת רגל.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.


 

 

להורדת מכתב בקשה להפסקת תשלומים לחברת ענבר שירותי תיירות בשל חדלות פרעון