המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2021

ארכיון כתבות 2021

תאריך: 22/08/2021

המועצה לצרכנות מתנגדת להסכם הפשרה בתובענה ייצוגית נגד אוונטים
התובענה עוסקת בנושא זכויות הצרכנים במקרה של ביטול או דחיית מופע עקב משבר הקורונה. המועצה לצרכנות: "הסדר הקובע שחברי הקבוצה המבקשים החזר כספי, יחויבו בדמי ביטול בשיעור של 25% משווי הכרטיס, יקבלו את ההחזר רק במהלך שנת 2022 – לא הוגן ולא סביר"

  


המועצה הישראלית לצרכנות הגישה התנגדות להסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברת סי.טי.אס אוונטים ישראל וחברת שוקי וייס יזמות והפקות, העוסקת בזכויות הצרכנים שרכשו כרטיס למופע שבוטל, או נדחה עקב משבר הקורונה.

 

המועצה סבורה כי ההסדר הקובע שחברי הקבוצה המבקשים החזר כספי, יחויבו בדמי ביטול מופקעים בשיעור של 25% משווי כל כרטיס ויקבלו את ההחזר רק במהלך שנת 2022 אינו ראוי, אינו הוגן, אינו סביר ואינו מהווה את הדרך היעילה והראויה להכרעה במחלוקת.


מהנתונים שהוצגו בהסכם הפשרה, מכרה חברת איוונטים 67,571 כרטיסים למופעים בסכום של 30,491,590 שקל. רק 16,000 צרכנים מימשו עד כה את הכרטיסים שברשותם. מכאן, כי 51 אלף חברי קבוצה מעדיפים לכאורה לקבל החזר כספי, כך שאם יאושר ההסכם אבנטים תקבל פיצוי מוערך של כ – 5.7 מיליוני שקלים.

 

בהתאם להסדר הפשרה, לרוכש כרטיס למופע שבוטל/נדחה עומדות שלוש אפשרויות בחירה: מימוש הכרטיס במועד (הלא ידוע) של מופע חדש, קבלת שובר זיכוי בשווי של 110% ממחיר הכרטיס המקורי למימוש לתקופה של שנתיים. או קבלת החזר כספי בשיעור של 75% מהסכום המשולם בשנת 2022.

 

בהתאם להסכם הפשרה, הצדדים המליצו לבית המשפט להורות על גמול בסכום של 50,000 שקל בצירוף מע"מ וזכות ל-25 כרטיסים למופעים ושכר טרחה בסכום של 450,000 שקל בצירוף מע"מ לבא כוחם. חברת אוונטים כבר פרסמה את הסדר הפשרה באתר האינטרנט שלה, לפני ניהול הליך בחינת ההסדר על ידי בית המשפט ובטרם אישורו, וחברי הקבוצה שיבחרו לממש את הכרטיס למופע במועד החדש, עלולים למצוא עצמם כבולים לחברה לתקופה ארוכה, מבלי שיוכלו לשנות את בחירתם.


 
לעמדת המועצה לצרכנות לתוצאות ההליך עשויות להיות השלכות רוחב על כלל הציבור שקנה שירותים שבוטלו בשל התפרצות הנגיף, באופן שבכל עסקה לרכישת שירות יוטל על הציבור "מס קורונה" על אף שלא ניתן לצרכנים כלל שירות.


 
בנוסף, ההסדר סותר את המלצת משרד המשפטים לפיה לצרכן שרכש כרטיס למופע שבוטל יימסר זיכוי למימוש במשך תקופה של שנה, כשבסופה, במקרה של אי מימוש, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי מלא. המשיבות לא גילו לבית המשפט מהן ההוצאות הסבירות שהוצאו "לשם קיום החוזה" כמתחייב על פי החוק, ומכאן החשש שההסדר נועד לכסות את כל נזקי החברה כתוצאה מהמשבר.


 
המועצה לצרכנות: "יש לדחות את הסכם הפשרה בנוסח שהוגש, או לחילופין לאפשר לחברי הקבוצה לקבל החזר כספי מלא ומיידי, ולקבוע כי בעלי חברת אוונטים יהיו ערבים באופן אישי למימוש זכויות חברי הקבוצה" .