המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2019

ארכיון כתבות 2019

תאריך: 14/04/2019

עמדת המועצה לצרכנות בנוגע לזכויות הצרכנים במקרה של שביתת עובדי הרכבת
בעקבות ההפסקה הפתאומית של פעילות הרכבת, להלן עמדת המועצה לצרכנות בנוגע לזכויות הצרכנים והאם מגיע להם פיצוי כלשהו?

 

חולצות


נוהל פיצוי בגין איחור של משרד התחבורה קובע כללי פיצוי במקרה של איחור רכבות מכל סיבה שהיא:


1. במקרה של איחור העולה על 30 דקות מהמועד המתוכנן שנקבע בלוח הזמנים, הנכם זכאים לקבלת כרטיס נסיעה חינם בקו בו נסעתם.


2. במקרה של איחור העולה על 60 דקות מהמועד המתוכנן שנקבע בלוח הזמנים, הנכם זכאים לקבלת 2 כרטיסי נסיעה חינם בקו בו נסעתם. מצ"ב קישור להוראות הנוהל הקובע כללי פיצוי במקרה של איחור רכבות מכל סיבה שהיא.


האם נוהל הפיצוי מהווה הסדר ממצה שאינו מאפשר לתבוע בפיצוי נוסף?


ביולי 2013 בית המשפט העליון קיבל ערעור שהוגש לו, ביטל קביעה של בית המשפט המחוזי וקבע כי נוהל הפיצוי אינו מהווה הסדר ממצה והצרכנים רשאים לתבוע פיצוי נוסף. בית המשפט העליון לא הכריע בתביעה והחזיר את הדיון למחוזי.


נושא התביעה - פיצוי נוסעים בשל הפסקת תנועת הרכבות למשך כשעה כתוצאה מאסיפות הסברה שערך וועד עובדי הרכבת. הבקשה לאישור ת"צ הוגשה בטענה שהפסקת תנועת הרכבות, כמוה כהפרת הסכם בין רכבת ישראל לבין נוסעיה וכן נטען כי הנהלת הרכבת התרשלה כשלא הודיעה לנוסעים לפני תחילת ההשבתה על החשש לקיומה, כדי שיוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם.


לאחר החזרת התיק לבית המשפט המחוזי אושר הסכם פשרה ולפיו הרכבת תפצה כלל נוסעי הרכב ב – 4.5 מליון ₪ ולא פיצוי פרטני שכן קיים קושי באיתור הנוסעים.


האם נוסעים בעלי כרטיס תקופתי זכאים לפיצוי בשל השבתת רכבות?


במרץ 2015 ניתן פס"ד בתביעה ייצוגית (ת"צ (ת"א) 21198-03-12‏ ‏ אביאל דרדיק נ' רכבת ישראל בע"מ ) שעניינה פיצוי לנוסעי הרכבת שרכשו כרטיס תקופתי בחודש בו הופסקה תנועת הרכבת למשך מספר ימים. בהסדר הפשרה שאושר ע"י בית המשפט הוסכם שעל כל יום שבו לא יפעל הקו למשך יותר מ – 8 שעות, למעט בשל שביתת עובדים, יוארך תוקף הכרטיס ביום.


בית המשפט קיבל את הצעת הצדדים לפיה הסכם הפשרה לא חל במקרה של שביתה ולא מכריע בנושא זה:

"שאלה לא-פשוטה וכבדת משקל היא אם הפסקת שירות, ובכלל זה שירותי הרכבת, בשל שביתה מקנה לצרכן זכות לפיצוי על הנזקים שנגרמו לו. זאת, שכן הכרה בזכות זו עלולה לרוקן מתוכן את זכות השביתה, אשר אין עוררין על כך שהיא זכות חוקתית הראויה להגנה. כשאנו מעמידים על כפות המאזניים כל אחת מהזכויות הנוגדות הללו, לא מן הנמנע שייפסק כי זכות השביתה גוברת".