המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2017

ארכיון כתבות 2017

תאריך: 07/02/2017

הנחיית הרשות למשפט וטכנולוגיה: צרכן רשאי לקבל מבית עסק הקלטות וידאו ושיחות עימו
על פי הנחיית של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, זכות העיון שנקבעה בחוק הגנת הפרטיות חלה על כל סוג מידע שנשמר דיגיטלית, בכל פורמט, לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו ולא רק על תכתובות

סושי


בשורה משמחת לצרכנים שתוכל למנוע בעתיד מקרים רבים של הכחשות מצד בית העסק על הבטחות שניתנו , סילוף עובדות וכיוצ"ב. הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים הוציאה ב-30 ביונואר הנחיה חדשה שכותרתה: "תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף".

 

מטרת ההנחיה היא להבהיר לציבור את זכותו לעיין במידע על אודותיו גם כאשר המידע אגור כשיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'ט, שיחות המצולמות בווידאו וכיו"ב, אשר נשמרו באופן דיגיטלי על ידי בתי עסק או גופים אחרים הנותנים שירות לציבור. ההנחיה מבקשת להבהיר כי הוראות החוק חלות על כלל סוגי המידע הדיגיטלי.

 

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 קובע כי זכותו של נושא מידע לעיין במידע שעליו, וחובת בעל מאגר המידע לאפשר את זכות העיון: "כל אדם רשאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע".

 

בעידן הדיגיטלי עסקאות רבות מתבצעות באתר האינטרנט של הספק, בשיחת טלפון או בצ'ט ועוד, שנשמרו על ידי הספק או על ידי גופים אחרים הנותנים שירות לציבור. במהלך השנים ולאור ההתפתחות הטכנולוגית, במקרים רבים אוספים גופים מידע על לקוחותיהם ושומרים מידע זה באופן דיגיטלי. לעיתים שמירת המידע על ידי הגופים נדרשת מכוח חוק או הנחיות רגולטוריות, ולעיתים מבקשים הגופים לשמור את המידע לצורכיהם העסקיים כגון למטרות אימות עסקה או לשם שיפור השירות של נציגיהם.

 

זכות העיון חלה על כל סוג מידע שנשמר דיגיטלית, בכל פורמט, לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו, ולא רק על תכתובות. לכן, כאשר גופים שומרים מידע באופן דיגיטלי, עליהם לאפשר לנושא המידע לעיין במידע בהתאם.

 

האופן למימוש זכות העיון הקבועה בסעיף 13 לחוק, כולל פרק הזמן שבו יש להיענות לבקשת העיון - תוך 30 יום, והאגרה שניתן לגבות בגינה.  לעניין העיון בצילומי וידאו ייחשבו גם שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן.

 

במידה ובית העסק מסרב למסור את המידע לצרכן רשאי רשם מאגרי מידע להפעיל את סמכותו ולהטיל קנס בהתאם לקבוע בתקנות העבירות המינהליות.

 

לצפיה בהנחיות המלאות לחצו כאן